Skip to main content

Internationell heldag om framtidens sjöfart under Frihamnsdagarna i Göteborg

16 augusti 2023

Vad betyder den gröna omställningen för sjöfarten? Vilka är utmaningarna och möjligheterna? Kan vi hitta nya affärsmodeller? Och hur får vi med alla världens länder ombord? Den 31 augusti diskuteras frågorna under ledning av bland andra Åsa Burman från Lighthouse på ett heldagsseminarium som arrangeras av Nederländernas ambassad.

Upprinnelsen till initiativet kring ett sjöfartsseminarium var det Nederländska kungaparets statsbesök i oktober 2022, berättar Hanna Peterson vid Nederländernas ambassad.

– Då skrevs bland annat en överenskommelse om att upprätta en grön sjöfartskorridor mellan hamnarna i Göteborg och Rotterdam och som ambassad vill gärna möjliggöra ett vidaresamtal mellan våra länder. Vi har mycket gemensamt – liknande klimatmål, stark innovation och kan lära och inspireras av varandra, säger hon.

– Ambassadören hade då också ett samtal med Dan Sten Olsson från Stena om sjöfartens gröna omställning. Det är inte helt enkelt. Rederier vill ställa om, men det blir ett pussel eftersom det kräver ökade investeringar och kostnader för så många andra olika aktörer och man måste ha med sig alla för att det ska fungera.

Hur hittar man affärsmodeller för detta? Krävs det statliga investeringar? Enligt Hanna Peterson finns det knappast än lämpligare plats att diskutera sådana frågor på än på en demokratisk festival som Frihamnsdagarna – inte minst för att allmänheten också får möjlighet att ta del av diskussionen.

– För det första vill vi skapa ett forum där man kan ha ett samtal mellan olika sjöfartsbranschen. Det handlar om allt från rederier till transportköpare och bränsleproducenter. För det andra är det också viktigt med en samhällsdebatt. I slutändan är det ju konsumenten som betalar för de ökade kostnaderna.

Vill ni föra sådana här diskussioner inom andra branscher också eller är det bara sjöfarten ni siktat in er på?

– Vi har fokus på de områden där Nederländerna och Sverige överlappar och har liknande satsningar. Klimatet är definitivt ett huvudämne, men vi är en relativt liten ambassad och just i år lägger krutet på sjöfarten. Det här hänger också ihop med Göteborgs 400 års-jubileum. Vi fick en tydlig inbjudan från staden att vara med och bidra till firandet och eftersom sjöfarten är så viktig för Göteborg var detta ett lämpligt ämne. Vi får se hur det går. Vi har en egen scen hela dagen med sittplats för 100 personer och dessutom gott om ståplats. Vi hoppas nå ut till både allmänhet och bransch. Tidsmässigt ligger det ju väldigt snyggt i anslutning till Donsö Shipping Meet. Förhoppningsvis blir det en uppföljning nästa år.

Till programmet


Dela på