Skip to main content

Internationell konferens om hamnar och hamnstäder på gång

03 Maj 2017

Ports and Port-Cities – Post 2030 är en internationell konferens med Lighthouse som medarrangör som kommer sätta ljuset på de utmaningar och möjligheteter framtidens hamnar och hanmnstäder står inför. Konferens hålls i Malmö 6-8 November.

Konferensen Ports and Port-cities - Post 2030 är ett samarbete mellan World Maritime University (WMU), Region Skåne, Malmö stad, Lighthouse, Resilient Region Association, Svenskt Marintekniskt forum och Sveriges hamnar. Konferensen kommer ge inspiration och vägledning för industri, beslutsfattare och forskare inom en mängd olika områden. Konferensen stödjer FN:s globala hållbarhetsmål, i synnerhet mål 9 om hållbar industri, innovationer och infrastruktur.

Läs mer och registrera dig på konferensen hemsida Port2030.com.

Attachments: 

Save the date flyer, Port2030


Dela på