Skip to main content

Kan butikskunden betala för sjöfartens biobränslen?

03 juli 2018

Var finns affärsmodellen för att använda biobaserade bränslen inom sjöfarten? Tekniskt sett är det inga större problem för sjöfarten att blanda in biobaserade bränslen i marina bränslen,  exempelvis flytande biogas LBG eller HVO och FAME/RME. Men de ekonomiska nackdelarna och tillgången på biobränslen försenar en omställning. En ny förstudie från Lighthouse analyserar en affärsmodell där kostnadsökningen för biobaserade bränslen överförs till slutkonsumenten.

I förstudien har Lighthouse medlemmar IVL och Handelshögskolan vid Göteborgs universitet studerat möjligheten att införa biobaserade bränslen som marina bränslen.

En affärsmodell där sjöfart med låga koldioxidutsläpp erbjuds transportköpare analyseras.

Modellen är på många sätt lik befintliga modeller inom energisektorn ("grön el", biogas och fjärrvärme). En grundläggande princip för modellen är att kostnadsökningen för transporter när biobaserade bränslen används kan överföras till slutkonsumenten.

För varor såsom exempelvis smarta telefoner och kläder är transportkostnaden av mindre betydelse för konsumenten eftersom det är en liten del av priset. Det skulle därför vara möjligt att överföra transportkedjans kostnadsökning för mer miljövänliga bränslen till slutkonsumenten. Ett flertal transportköpare som deltagit i studien har visat intresse för att testa modellen i samarbete med redare.

Modellen där slutkonsumenter betalar kostnadsökningarna bedöms passa bättre för transporter av RoRo-gods och containertransporter. För redare med bulkvaror behöver en alternativ modell tas fram.
En tänkt fortsättning på förstudien är ett projekt med verkliga tester.

- Att få in hållbarhet i affärsmodellerna är en stor utmaning för att nå mer miljövänliga transporter och vi hoppas att den här förstudien kan minska den klyftan. Det är glädjande att rederier och transportköpare redan försöker blanda in biobränslen och det lovar gott för framtiden, säger Lighthouse verksamhetschef Åsa Burman.

Ladda ner förstudien här


Dela på
Senaste nytt