Skip to main content

Kan en algoritm ersätta en människa?

15 mars 2021

Fartygen blir allt smartare. Nu kan de ge befälhavare och navigatörer förslag på hur olika knepiga trafiksituationer ska lösas. Men vad händer egentligen då? Ett forskningsprojekt som Lighthouse driver inom ramen för Trafikverkets FoI-program Hållbar sjöfart undersöker det.

Helt automatiserade obemannade fartyg ligger förmodligen långt bort i tiden, men så kallade smarta fartyg med AI-baserade beslutsstödsystemen är redan verklighet, berättar Reto Weber på Chalmers som arbetar i projektet Operationalizing COLREGs in SMART ship navigation: Learning from Algorithm Based decision Support systems.

– Men det är samma algoritm som används i båda fallen. I dagens beslutsstödsystem innebär det att operatören får upp ett förslag på hur han ska navigera. Sedan tar han beslut. Nästa steg i utvecklingen blir att systemet blir automatiskt och att någon på bryggan övervakar det. Först i tredje steget blir systemet helautomatiskt och obemannat.

Vi befinner oss alltså i steg ett. Det känns lugnt och tryggt. Algoritmen ger ju bara förslag för att stödja beslut. Men kan de ens ge bra förslag? Kan saker som erfarenhet, gott sjömanskap, lägesmedvetenhet och andra icke-tekniska färdigheter som påverkar säker och effektiv navigering implementeras i algoritmer? Strax innan jul genomfördes simulatorstester på Chalmers som ännu inte analyserats klart, men som förhoppningsvis ska ge en del svar på frågorna.

– En av sakerna vi vill titta närmare på är hur väl en algoritm kan förhålla sig till regel 8 i internationella sjöfartsreglerna, COLREG, som handlar om åtgärder för att undvika kollision. Där sägs att åtgärder ska vidtas i god tid och med gott sjömanskap. Det är diffusa värden som till och med människor tolkar olika. Att få en algoritm att greppa det är förstås ännu svårare, säger doktoranden Katie Aylward som också medverkar i projektet.

Än så länge klarar sig inte algoritmen utan en navigatör som har koll på COLREG. Men vad händer med honom när beslutsstödsystemen är såpass bra att de gör det mesta rätt? Finns inte risken att navigatören slentrianmässigt litar på systemet även när det har fel?

– Absolut. Det kommer att synas i våra resultat. Vi hade också en stor diskussion med deltagarna på simulatorstestet om det här. De tyckte dock att man som beslutsfattande navigatör var skyldig att fullt ut värdera förslagen systemet ger dem innan man accepterar. De var noga med att påpeka att det alltid måste vara klart för navigatören att det är ett beslutsfattarsystem som han ansvarar för, säger Katie Aylward.

Forskningsprojektet kommer att pågå till 2022 och några färdiga resultat finns ännu inte. Men vad tror forskarna om AI:s närmaste framtid inom sjöfarten?
– Tekniken finns redan. Vi har gjort våra simulatorstester i begränsade farvatten. Och där kan det bli problematiskt. Men det betyder inte att du inte kan aktivera en algoritm ute på öppet hav. Jag kan tänka ett första steg med en obemannad brygga på fartygen. Folk kan gå och lägga sig för att sova medan algoritmen styr. På öppet hav är det ju inte så mycket trafik. I andra lägen blir algoritmen ett beslutsstöd på bryggan, säger Reto Weber.


Dela på
Senaste nytt