Skip to main content

Kan sjöfartsnäringen vinna på elektrifiering, digitalisering, uppkoppling och minska klimatpåverkan?

01 juli 2019

Sjöfarten är en mycket viktig del av svenska transportnäringen. Den väntas öka samtidigt som dess klimatpåverkan behöver minska. Kan vi med hjälp av elektrifiering och digitalisering ställa om mot en mer miljövänlig flotta och samtidigt öka konkurrenskraften? Se seminariet från Maritim Möteplats i Almedalen kl 13.00, idag måndag. 

https://www.youtube.com/embed/m1CVsKEKqVw

Dela på