Skip to main content

Koldioxidavskiljning och lagring – ett viktigt steg på vägen

17 juni 2021

Betydligt mindre än en procent av världsflottan går idag på alternativa bränslen och det kommer att ta flera år innan tillräckligt med tillämpbara fossilfria lösningar är på plats. Så vad kan göras fram tills dess? En förstudie inom branschprogrammet Hållbar sjöfart, som Lighthouse driver för Trafikverket, tittar närmare på hur avskiljning och lagring av koldioxid kan bli en del av lösningen.

– En stor mängd av dagens fartyg kommer fortfarande att vara verksamma om 20-30 år, så oavsett om vi får fram en fungerande fossilfri motor imorgon så sitter vi med en problematik. Att ställa om och bygga upp en tillräcklig produktionskapacitet för ett fossilfritt bränsle tar lång tid, det är ingenting vi kan skaffa här och nu. Därför skulle en teknik som avskiljer koldioxiden från avgaserna och samlar in den vara en viktig dellösning på vägen mot en fossilfri sjöfart, säger Karl Jivén, forskare på IVL som leder arbetet med förstudien Carbon capture potential on-board ships.

Olika tekniker för det finns redan, men frågan är vad som fungerar bäst på ett fartyg.

– Det finns tre huvudalternativ på teknik, men sedan finns massa varianter på dessa. Det vi vill ta reda på är hur mycket plats ett sådant system tar ombord. Går det att installera, som en retrofit, på en stor mängd befintliga fartyg? Sedan vill vi också veta vad det kostar. Hur mycket energi går det åt på fartyget för att driva detta och vad är investeringskostnaden? Hur väl står det sig om man jämför med alternativa bränslen?

Karl Jivén tror att koldioxidavskiljning kan passa vissa segment bättre än andra. Hittills har man identifierat att potentialen är stor hos LNG-fartyg som går i närsjöfart, vilket också utgör en viktig del av studien.

– När man har LNG som är flytande och kallt ombord så tänker vi oss att man i en värmeväxlare skulle kunna använda den kylan för kyla koldioxiden och därmed göra processen mer energieffektiv. Eventuellt skulle man också kunna använda samma tankinfrastruktur till att lagra koldioxiden, säger Karl Jivén och fortsätter:
– En annan intressant möjlighet uppstår om man använder ett förnybart bränsle som LBG, flytande biogas. Då kan man faktiskt skapa negativa växthusgasutsläpp genom att köra fossilfritt och ändå samla in och lagra koldioxid.

Att Furetank, Terntank och Destination Gotland, som alla har LNG-fartyg, medverkar i projektet underlättar förstås, liksom att två studenter på Chalmers genomfört ett ex-jobb inom ramen för projektet.

– Studenterna har gjort en sammanställning av tekniker och gjort en kriterieanalys av vad som skulle kunna vara mest lämpligt på fartyg. De har gjort ett jättebra jobb och man kan säga att vi fått en flygande start.

Projektet kommer att fortsätta under hela året och information kommer att samlas genom litteraturstudier, intervjuer och referensgruppsmöten. I projektet samarbetar forskarna på IVL och Chalmers också med norska Compact Carbon Capture (som vill utveckla system för koldioxidavskiljning på fartyg), Energigas Sverige, Göteborgs hamn, Transportstyrelsen, Biogas väst, Svensk sjöfart, Trafikverket och Stena.


Dela på