Skip to main content

Kom och jobba med oss! Lighthouse söker koordinator

30 Maj 2017

Carolina Kihlström som under flera år jobbat på Lighthouse som koordinator går nu vidare till andra arbetsuppgifter inom den maritima sektorn. Nu söker vi hennes ersättare, är det du?

Som koordinator på Lighthouse är en av dina primära arbetsuppgifter att självständigt initiera, driva och genomföra seminarier och workshops som syftar till ökat samarbete samt spridning av forskningsresultat och möjligheter till finansiering. Koordinatorn stöttar Lighthouse kansli, styrelse, och programkommitté genom att sammankalla till möten, skriva protokoll, föra dokumentation och ansvarar för Lighthouse administration såsom bokningar, diarieföring och inköp. Koordinatorn är också ansvarig för Lighthouse traineeprogram som är ett samarbete med företag inom sjöfartssektorn. Tjänsten innebär samarbete och upprätthållande av nätverk med många externa kontakter.

Läs mer om tjänsten och hur du ansöker via denna länk

Related content: 

Ledig tjänst: Koordinator Lighthouse


Dela på