Skip to main content

Kommande utlysning: Mobility for Regional Excellence, MoRE2020

03 april 2017

Västra Götalandsregionen uppmanar forskare att skicka in forskningförslag till programmet Mobility for Regional Excellence, MoRE2020.

MoRE2020 har fokus på gränsöverskridande forskning och ställer krav på deltagarna att samarbeta med slutanvändare inom den privata eller offentliga sektorn. Ett syfte är att etablera ett internationellt samarbete av hög vetenskaplig kvalitet mellan forksnings- och innovationsmiljöer i Västra Götaland, Sverige och utomlands.

Utlysningen är öppen mellan 1 maj och 1 september, 2017, och är tillgänglig för forskning inom ett eller flera av följande områden: hållbara transportlösningar, life science, grön kemi, havsmiljö och den maritima sektorn, stadsutveckling, materialvetenskap, hållbar produktion, informations- och kommunikationsteknik, energi, textil/mode/design, kulturella och kreativa industrin, livsmedelsproduktionen/gröna näringar, turism.

Bidragit gäller för 12 månader under den tid som forksaren är anställd på en forsknings- och innovationsmiljö i Västra Götaland. För varje antagen forskare betalar MoRE202-programmet 870 000 kronor i bidrag till lön, inklusive arbetsgivarkostnader med mera.

Utlysningen finns på www.vgregion.se/more

Attachments: 

more2020_-_preannouncement_first_call.pdf


Dela på