Skip to main content

Lars Nicklason ny kommunikationsansvarig

30 oktober 2018

Den 1:a november blir Lars Nicklason kommunikationsansvarig på Lighthouse. Han vikarierar för Andreas Kron som är föräldraledig till och med april 2019.

- Jag ser fram mot att arbeta som kommunikatör och verka för att sprida den viktiga forskning som sker inom Lighthouse nätverk för en hållbar maritim sektor, säger Lars Nicklason. 

Han har arbetat som journalist i över 20 år, främst med granskande journalistik för Göteborgs Posten och GT. Han har också länge varit knuten till akademin. Mellan 2011 och 2017 producerade han Chalmers Magasin och sedan länge arbetar han också för Göteborgs universitets personaltidning GU Journalen, något som han fortsätter att göra en dag i veckan under sitt vikariat.


Dela på