Skip to main content

Lighthouse är med och arrangerar eComExpo Summit

07 november 2022

Fredag 2 december samlas företrädare för transport- och energibranschen på konferensen eComExpo Summit i Göteborg. Man ska ta sig an klimatomställningens stora utmaningar med målet att genom samarbete synka pågående arbete och leverera konkreta förslag till berörda politiker. Lagstiftare och myndigheter har ambitioner, det finns beslut och färdplaner men helikopterperspektivet saknas och möjliga synergier kan förbises.  Lighthouse är med och arrangerar.

- Sjöfarten har generellet inte inkluderats i diskussionen om samhällsutmaningar och dess lösningar. Inte heller i det nationella klimat- och miljöarbetet, i jämförelse med exempelvis fordonsbranschen. Därför är vi nu med och arrangerar. Om inte sjöfarten medverkar i arbetet och ställer om kommer inte några klimatmål att nås, säger Åsa Burman, verksamhetschef på Lighthouse.

Arbetet med omställning i transportbranschen pågår för fullt. Problemet är att det ofta sker på olika håll och att olika beslut fattas som inte alltid är i linje med varandra. En myndighet kan uppmana till en sak som en annan myndighets regelverk kan motverka. Ofta utan att berörda parter är medvetna om det. Under konferensen ligger därför fokus på att samarbeta mellan olika sektorer och ta vara på synergier för att lyckas nå Sveriges klimatmål till 2030.

- Genom vårt deltagande som arrangör har vi fått möjligheten att bjuda in deltagare från sjöfarten. Förhoppningsvis kommer sjöfarten bli en naturlig del i det nationella arbetet framöver, säger Åsa Burman.

Konferensen, som hålls samtidigt som elbils- och solelmässan eCarExpo, är öppen för alla på förmiddagen - på samma biljett som till mässan - medan eftermiddagens workshop är för inbjudna.

Till konferensens webbplats


Dela på