Skip to main content

Lighthouse har en plats i EU

28 januari 2019

I förra veckan valdes Lighthouse in i Waterborne – EU:s teknikplattform för sjöfart och maritima frågor. Samtidigt lade den Brysselbaserade organisationen fram sin nya strategiska forskningsagenda för EU-kommissionen, en agenda som lovar att sektorns alla skadliga utsläpp ska vara eliminerade senast 2050.

Den nya strategiska forskningsagendans syfte är att göra vattenburna transporter i främst Europa, men också i hela världen, säkrare, renare och mer ekonomiskt effektiva. Och den lovar mycket. 2050 ska alla skadlig utsläpp vara nollade samtidigt som en konkurrenskraftig högteknologisk sektor ska ha banat vägen för ökad digitalisering, smarta fartyg, säkrare, miljövänligare och effektivare varvs- och hamnverksamheter. Under tiden kommer också den klimatneutrala ekonomin att skapa nya affärsmodeller inom den blå ekonomin vilket vidareutvecklar Europas ledarskap i blå tillväxtaktiviteter.

– Det här stämmer väldigt väl överens med de prioriteringar och det arbete som gjorts i Sverige och vi hoppas att innehållet i agendan ska avspegla sig i kommande satsningar, säger Åsa Burman, VD för Lighthouse, som var på plats i Bryssel när den  nya forskningsagendan presenterades och Lighthouse även valdes in i Waterborne.

– I och med att vi nu är medlemmar kan vi föra fram frågor i Bryssel som är viktiga för oss i Sverige. Det ger oss också möjlighet att nätverka och skapa kontakter internationellt.

Men för att nå den nya strategiska forskningsagendans mål har sjöfarten fortfarande en lång väg att gå.
– Sjöfarten är för osynlig, både med det goda man bidrar och kan bidra med, och de problem man måste lösa - speciellt med fokus på fossilfrihet, sa Clara de la Torre, ansvarig för forsknings- och innovation som rör transport inom Europeiska kommissionen, när hon talade på Waterbornemötet.

Åsa Burman håller med:
– För att vara ett konkurrenskraftigt transportalternativ måste det också bli enklare att använda sjöfarten. Fartyg och hamnar måste bli en mycket mer integrerad del i transportkedjan.

Christophe Tytgat, generalsekreterare för Sea Europe, menar att det behöver göras betydande investeringar i forskning, utveckling och innovation, liksom inom utbildning och fortbildning.
– Investeringarna måste stödjas av en integrerad, holistisk och samordnad politik och strategi inom alla delar av EU: s ramprogram och andra relevanta finansieringsprogram inom EU. Endast på detta sätt och genom forskningssamarbete kommer sjöfarten i Europa att kunna genomföra sin agenda fullt ut, sade han i en första kommentar om den nya strategiska agendan.

Läs mer om Waterborne här


Dela på