Skip to main content

Lighthouse i möte med Energimyndigheten

11 februari 2016

I veckan träffade Lighthouse tillsammans med företrädare för sjöfarten svenska Energimyndigheten.

Åsa Burman, Lighthouse verksamhetschef, vad var det här för möte?
- Vi från Lighthouse träffar olika forskningsfinansiärer för att berätta om den maritima sektorn.  Vi har träffat ansvariga på Energimyndighetens forskning- och innovationsavdelning tidigare och de har då beskrivit hur de stödjer forskning och innovationsverksamhet med energirelevans. Transporter är ett viktigt område och under 2016 kommer de att se över behov och möjligheter inom sjöfart och flyg. Detta var ett uppföljande möte med deltagare från sjöfartsnäringen.

Vad var det ni förde fram?
- Redarrepresentanterna, Anders Thyberg från Wallenius och Per Stefenson från Stena, berättade om rederiernas verksamheter, sjöfartens utmaningar på kort och lång sikt, vilka åtgärder och vilken teknisk utveckling rederierna själva driver. Carl Carlsson berättade om Zero Vision Tool och SweshipEnergy och de utmaningar man ser där.

Vad blir nästa steg?
- Energimyndigheten fortsätter att samla kunskap om det maritima området och kan i det korta perspektivet förbättra möjligheten för sjöfartsrelaterade forsknings och innovationsprojekt att söka kommande utlysningar i redan befintliga program. Vår förhoppning är att de ska lansera maritimt inriktade utlysningar och program framöver. Planen är också att träffas igen, i samma konstellation, eller med bredare representation från den maritima näringen. 

Energimyndigheten arbetar på uppdrag av regeringen (Miljö- och energidepartementet) och arbetar för ett hållbart energisystem. Myndigheten finansierar bland annat forskningen av förnybara energikällor, smarta elnät och framtidens fordon och bränslen.
Energimyndigheten tar dessutom fram nationella analyser och prognoser, samt Sveriges officiella statistik på energiområdet. Läs mer om Energimyndighetens verksamhet här.


Dela på