Skip to main content

Lighthouse nätverk växer

13 oktober 2016

Lighthouse kan med glädje presentera en ny medlem. IVL Svenska Miljöinstitutet har blivit associerad medlem i Lighthouse och fått en plats i Lighthouse programkommitté.

IVL grundades redan 1966 av staten och näringslivet gemensamt och var Sveriges första miljöforskningsinstitut. Idag har IVL cirka 250 anställda och har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Beijing, Kina. IVL arbetar med tillämpad forskning och konsultuppdrag med målet att uppnå ett hållbart samhälle.

- IVL kommer på ett utmärkt sätt att komplettera det gemensamma arbetet inom Lighthouse genom den kompetens och det aktiva arbete man har inom miljöområdet, såväl avseende emissioner till luft som till vatten, säger Åsa Burman, verksamhetschef för Lighthouse.

Associerat medlemskap i Lighthouse innebär att man kan delta i Lighthouse aktiviteter, exempelvis i forsknings- och innovationsprojekt och informationsutbyten. Man deltar även i planeringen och utvecklingen av Lighthouse.
IVL får också en plats i Lighthouse Programkommitté som träffas 10-12 gånger per år. Programkommittén har bland annat arbetat fram de tio prioriterade områden som är grunden i Lighthouse arbetet för att nå visionen om en konkurrenskraftig, hållbar och säker maritim sektor med god arbetsmiljö.

- Jag hoppas kunna bidra till att stärka Lighthouse forskning kring sjöfartens miljöfrågor och att IVL blir en aktiv deltagare i olika projekt, säger Erik Fridell på IVL.

Fakta:
Medlemmarna i Lighthouse Programkommitté

 • Chalmers
 • Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet
 • IVL, Svenska Miljöinstitutet
 • Kungliga Tekniska Högskolan, KTH
 • Linnéuniversitetet, Sjöfartshögskolan
 • Sjöfartsverket
 • Stena
 • Stiftelsen Sveriges Sjömanshusl
 • Svensk Sjöfart
 • Svenskt Marintekniskt Forum, SMTF
 • Victoria Swedish ICT
 • Vinnova
 • Västra Götalandsregionen
 • Wallenius
   

Dela på
Senaste nytt