Skip to main content

Lighthouse och sjöfartssektorn i Altinget debatt: Vi måste satsa betydligt mer på sjöfartsforskning

29 april 2021

Vi har flera förslag på hur vi ska få ett effektivt innovationssystem som gör svensk sjöfart konkurrenskraftig och fossilfri samt svensk marinteknisk industri ledande. Det skriver Lighthouse, Göteborgs hamn, Svensk sjöfart, Stena, ABB, Västra Götalandsregionen, Wallenius Marine, Marine Division Alfa Laval och RISE på Altinget debatt idag. Till grund för artikeln ligger den nya nationella sjöfartsagendan NRIA Sjöfart 2021.

Related content: 


Dela på