Skip to main content

Lighthouse på möte med Kroatiens president

27 mars 2017

Kroatien har länge varit en stark sjöfarts- och skeppsbyggarnation och därför var det inte konstigt att Kroatiens president Kolinda Grabar-Kitarovic var nyfiken på den svenska maritima sektorn när hon besökte Göteborg.

Lighthouse verksamhetschef Åsa Burman som var en av föredragshållarna under presidentens besök på Lindholmen Science Park, lyfte fram svensk maritim forskning och innovation och betonade vikten av samarbete mellan industri, akademi och myndigheter för att nå framgång.

Lighthouse arbete med autonom säkerhet visades upp som ett exempel på en satsning som kommit ur industrins och samhällets behov och som skapat nya samarbeten.

- Det är jätteroligt att få möjlighet att berätta hur vi jobbar med frågorna i samverkan och utifrån näringens behov. Och det är viktigt att berätta om den svenska maritima sektorn inte bara för presidenten utan för hela delegationen som följer med presidentbesöket. Såväl svenska som kroatiska delegater, säger Lighthouse verksamhetschef Åsa Burman.

Kroatien har en lång skeppsbyggartradition och de stora kroatiska varven har historiskt varit ägda av staten. Först de senaste åren har det i en anpassning till EU skett en omstrukturering och privatisering av varvsindustrin.
Det största varvet Brodosplit grundades 1922 och var ett statligt varv fram till 2013. En stor kund har varit Stenas Concordia Maritime som bland annat fått tio P-Max fartyg byggda på Brodosplitvarvet.
Den maritima sektorn ses som en av de viktigare industrisektorerna i Kroatien, varven och dess underleverantörer sysselsätter upp emot 10 procent av arbetskraften enligt den kroatiska varvsorganisationen CSC – Jadranbrod.

- Kroatien är ett land som fortfarande har mycket varv. Man har gjort ett stort omställningsarbete men det kommer nog bli fortsatta förändringar. Just nu byggs det färre fartyg och konkurrensen hårdnar. Därför var det roligt att presidenten fick se och höra om Lindholmen Science Park, som är ett lysande exempel på hur man omdana gamla områden till nya industrier och branscher genom samverkan, säger Åsa Burman.


Dela på