Skip to main content

Lighthouse postdoktor - unik satsning på maritim forskning

05 juli 2016

Det nationella maritima kompetenscentret Lighthouse arbetar för en konkurrenskraftig, hållbar och säker maritim sektor med god arbetsmiljö. Nu tar vi nästa stora steg för en hållbar framtid och lanserar ett unikt postdoktorprogram där industri, samhälle och akademi möts för att främja forskning, utveckling och innovation. 

Postdoktorprogrammet ger minst fyra forskare chansen att fördjupa sig i viktiga frågor för den maritima sektorn och genomförs tillsammans med Chalmers, KTH, Linnéuniversitetet och Göteborgs universitet. Programmet finansieras med medel från Vinnova till Lighthouse som kompetenscenter.

- Det här är ett samarbete mellan fyra universitet och industrin och det är första gången vi lanserar postdoktortjänster inom den maritima sektorn. Vi jobbar aktivt för forskning och innovation inom den maritima sektorn och för oss känns detta även som ett bra och viktigt bidrag för att förverkliga regeringens maritima strategi, säger Lighthouse verksamhetschef Åsa Burman.

Stark kunskapsbas krävs
Regeringens svenska maritima strategi utgår från visionen om konkurrenskraftiga, innovativa och hållbara maritima näringar som kan bidra till ökad sysselsättning, minskad miljöbelastning och en attraktiv livsmiljö. För en långsiktig hållbar utveckling av den maritima näringen krävs en stark kunskapsbas och innovationskraft där regioner, näringsliv, lärosäten, institut och offentlig sektor arbetar tillsammans. 

- Postdoktorprogrammet kommer att stärka och förnya den maritima forskningen och långsiktigt att bidra till utvecklingen av en stark nationell flerdisciplinär forskningsmiljö inom ett område av mycket stor betydelse för samhällsutvecklingen, säger Per Cramér, Dekanus Handelshögskolan, Göteborgs Universitet.

- Min förhoppning är att postdoktorprogrammet ska bidra till ett ännu bättre samarbete mellan maritima forskningsinstitutioner och att vi får bättre verktyg att göra sjötransporter än mer hållbara, säger Kjell Larsson, professor, Sjöfartshögskolan, Linnéuniversitetet.

En del av Lighthousegemenskapen
Som postdoktor inom Lighthouse kommer man vara anställd vid respektive lärosäte men ingå i Lighthousegemenskapen och får möjlighet att arbeta nära den maritima näringen och offentlig sektor.

- Genom postdoktor programmet stärks den maritima forskningen i Sverige och på Chalmers. Vår förhoppning är också att den internationella konkurrenskraften stärks, säger Mats Viberg, prorektor Chalmers.

- Vi ser naturligtvis att ett post-doc-program kommer vitalisera vår forskning på KTH. Förhoppningen är vidare att programmet med sin nationella förankring, skall stärka Sveriges forskning ytterligare genom ökat samarbete, säger Jakob Kuttenkeuler, professor, KTH.


Dela på