Skip to main content

Lighthouse träffar riksdagsledamöter

06 april 2016

Svensk maritim forskning ligger i framkant men för att Sverige ska fortsätta ligga i täten krävs en mer offensiv satsning på sjöfart och forskning. Det var budskapet till socialdemokratiska riksdagsledamöterna Suzanne Svensson och Thomas Strand som i veckan bland annat besökte Lighthouse.

– Projekten blir större och större och för att klara det krävs större resurser för att gå vidare, säger Jonas Ringsberg, proprefekt på Chalmers institution för Sjöfart och marin teknik.
 
Suzanne Svensson sitter i Trafikutskottet och är med i riksdagens maritima nätverk medan Thomas Strand sitter i Utbildningsutskottet. Under deras dag träffade de representanter från Svensk Sjöfart samt representanter från samarbetsplattformarna Zero Vision Tool, Sweship Energy och Lighthouse. När Lighthouse presenterades lyftes Chalmers, KTHs, Handelshögskolans och Linnéuniversitetets maritima verksamheter fram. En utmaning  akademin brottas med är finansiera ytterligare forskning.
 
– Forskningen på den juridiska sjörättssidan fanns inte förrän vi drog igång den. Där finns mycket som behöver göras ytterligare, säger Lars-Göran Malmberg, professor på Handelshögskolan, Göteborgs Universitet. De pengar vi får äts upp av grundutbildningen och det är svårt att finansiera nya doktorander, fortsätter han.
 
Lighthouse ambition är att bjuda in även andra politiska partier för att berätta om maritima möjligheter och utmaningar.
 
– Det har varit en jättebra dag, jag har lärt mig mycket. Det är bra med fördjupad kunskap om utbildning och forskning. Det har jag nytta av som ledamot i utbildningsutskottet och vid samtal med utbildningsdepartementet, säger Thomas Strand. 

– Det har varit en intressant och informativ dag. Det finns saker jag skulle vilja fördjupa mig ännu mer i men det får vi återkomma till, säger Suzanne Svensson, som också kommer att besöka Linnéuniversitetet för att få ytterligare information om deras maritima forskning. 

Text och foto: Andreas Kron


Dela på