Skip to main content

Lighthouseförstudie leder till Vinnovaprojekt på 4,5 miljoner kronor

23 november 2017

Lighthouse förstudie ”För förbättrade metoder för prestandaprognostisering av fartyg” har lett till ett projekt hos SSPA som Vinnova finansierar med 4,5 miljoner kronor. Projektet syftar till att förbättra dagens prognosmetoder för ett fartygs prestanda genom att utveckla nya hybridmetoder där experimentella metoder (EFD) kombineras med numeriska metoder (CFD).

Förstudien som är skriven av Sofia Werner, SSPA, i samarbete med Rickard Bensow, Chalmers ger förslag på en forskning- och utvecklingsagenda rörande de metoder som används för att prognostisera fartygs prestanda. Energieffektivisering av fartyg kräver korrekta standardmetoder för prestandautvärdering i designfasen. Dagens metoder för extrapolering av modellförsöksresultat har fungerat bra i många år. Men nu har noggrannhetskraven höjts och med ny innovativ design har användningsområdet utvidgats.

- Förutom att vi nu kommer kunna driva utvecklingen i större skala än hittills betyder finansieringen från Vinnova även ett erkännande av att detta är viktiga frågor där Sverige kan bidra internationellt, säger Sofia Werner, forskare SSPA och projektledare.

I nästa steg som Vinnova finansierar bedrivs arbetet vidare för att ta fram en strategi för hur hybridmetoder där EFD och CFD i kombination ska utvecklas. Dessutom har en teknisk kommittee inom ITTC, International Towing Tank Conference, bildats med Sofia Werner som ordförande. Det långsiktiga målet av projektet är att nya förbättrade metoder för prognostisering av fartygs prestanda antas av ITTC som standarder (Recommened Procedures) och därmed kan används i juridiska och legala krav.

- Vi har redan anställt en industridoktorand som kommer att börja redan i januari. Första fasen blir en bred behovskartläggning där vi kommer att använder oss nätverket inom den svenska sjöfartsnäringen, säger Sofia Werner.

Läs mer om förstudien: Ny fartygsdesign kräver bättre prognosmetoder


Dela på