Skip to main content

Livestream från Maritima mötesplatsen

02 juli 2018

Under Almedalsveckan samlas maritima aktörer på den Maritima Mötesplatsen. En stor mängd seminarier arrangeras och ett flertal av dem livestreamas. Se seminarierna här, direkt eller i efterhand.

Sjöfartens branschorganisationer

Klimat- och kompetensförsörjningsfrågor – vad vill ungdomsförbunden?

https://www.youtube.com/watch?v=V4p7nP7oP1A

Transportföretagen

Klarar det offentliga utbildningssystemet av tempot i transportnäringens digitalisering?

https://youtu.be/5Gk07ji3lY8

DNV GL

Maritima transporter 2050: Hur ser morgondagens fartyg ut? Och vad betyder det för branschen idag?

https://youtu.be/qQdfkzZyaPk

Blå Tillväxt
Hur går det för sjöfarten efter valet?

https://youtu.be/Uvd-1fEkBTQ

Göteborgs Hamn
Vilka är trenderna inom det globala transportsystemet – hur påverkas Sverige och hamnen i Göteborg?

https://www.youtube.com/embed/Ur8GDqF3BiM

Riksföreningen Gästhamnar Sverige, Sweboat
Upptäck båtlivet politiker!

https://www.youtube.com/embed/NNKEqsiuSkg

Sjöfartens branschorganisationer

Kan maritim besöksnäring blomma även på vintern?

https://www.youtube.com/embed/uXMZCU2jUHg

Svenska Taxiförbundet

Privatbilismens era är förbi, är taxi till folket lösningen – hämttjänst till alla?

https://www.youtube.com/embed/_bS_K00pblk

Passagerarrederiernas förening

Digitaliseringen och färjeturismen

https://www.youtube.com/embed/2R77VWtOeXs

Transportföretagen

Flygets klimatutmaningar

https://www.youtube.com/embed/MzHcoleLeSU

Stockholms Hamnar

Tillväxt eller växtvärk? Om Stockholms infrastrukturutmaning och sjöfartens potential

https://www.youtube.com/embed/xTHRT_2bivg

Sveriges Hamnar

Bortom hamnkonflikten – framtidens hamnarbete

https://www.youtube.com/embed/vIHEAWYA170

Svensk Sjöfart

Kan fler flaggor hissas eller kommer Sverigeskeppet sjunka?

https://www.youtube.com/embed/YAU8J9utUTE

Maritimt Forum
Nästa generations isbrytare

https://www.youtube.com/embed/i399o-qzrvo

Sjöfartens branschorganisationer

Hur förverkligas samhällets mål om transport, samhällsbyggnad och hållbarhet? – Rundabordssamtal med generaldirektörer

https://www.youtube.com/embed/lXqwf1uABhU

Svensk Sjöfart

Sjöfartens klimatavtal – Paris eller sirap?

https://www.youtube.com/embed/PUzTBSb_wQU

Lighthouse

Å sen då? Sjöfartens nästa steg mot fossilfria bränslen

https://www.youtube.com/embed/Y3tqjeJL_Nw

Vänersamarbetet
Mer gods på vattenvägen – samspelar den nationella och regionala transportpolitiken?

https://www.youtube.com/embed/q33_tCQv71w

Sydsvenska Handelskammaren, Trelleborgs Hamn

Vattenutmaningen – hur möter vi den?

https://www.youtube.com/embed/4Pbvsf_nDkA

Energigas

Gasdrivna fartyg för en renare stadsluft

https://www.youtube.com/embed/mgHy5yfZp0M

Sjöfartens branschorganisationer
Valdebatt: Transportpolitiska mål och hållbar sjöfart, från vilja till politisk verkstad

https://www.youtube.com/embed/pJwDE21A8VQ

Transportföretagen
Är elvägen vägen till framtiden?

https://www.youtube.com/embed/_43S4OVi008

Svenskt Marintekniskt Forum
Ingenjörer, montörer och lite jävlar anamma? Hur ska den maritima industrin hitta rätt kompetens?

https://www.youtube.com/embed/XuQ7i7v1CcM


Dela på
Senaste nytt