Skip to main content

Louise Warenius, ny koordinator på Lighthouse

02 Maj 2019

Hej då Bryssel, hej då EU-jobb. Framåt sommaren återvänder Louise Warenius till hemstaden Göteborg för att bli koordinator på Lighthouse. I sitt första jobb på svensk mark får hon en nyckelroll i arbetet med branschprogrammet Hållbar sjöfart och kommer bland annat att driva seminarier, workshops och projekt.

– Det ska bli roligt och spännande att arbeta med branschprogrammet. Det handlar om ett forskningsfält och en bransch där hållbarhetstänket kan ta många olika utryck och ses ur många olika perspektiv. Jag ser fram mot att lära mig mer och att ha kontakter med många olika aktörer inom industri, akademi och myndigheter, säger Louise Warenius.

Hon är statsvetare, tog sin examen i Europastudier vid Göteborgs Universitet i juni 2017 och har sedan juli samma år arbetat på Sveriges ständiga representation till EU i Bryssel. Där har hon bland annat rapporterat till Regeringskansliet från utskottsmöten i Europaparlamentet och från arbetsgrupper i Europeiska unionens råd.

– Nu ser jag fram mot att lägga mer fokus på vad som händer på den nationella arenan. Jag har jobbat ganska brett med näringspolitik, där sjöfarten varit en del, och det ska bli intressant att fokusera på den specifikt och få en större inblick i forskningsfältet.

Att få komma in i ett skede då regeringen precis bestämt sig för att dubblera satsningen på forskning och innovation inom sjöfarten är heller inte fel.

– Det vore fantastiskt om det på sikt till exempel kan generera att fler transporter blir sjöburna, säger Louise Warenius och fortsätter:
– Det ligger så mycket i hållbar sjöfart. I och med att 90 procent av all transport går på vatten så finns så klart en tydlig ekonomisk aspekt samtidigt som sjöfarten måste bli mer miljövänlig. Och när man pratar utsläpp så handlar det ju både om luft och hav, vilket förstås är en stor utmaning. Sist men inte minst handlar det om den fysiska arbetsmiljön. De tusentals som arbetar på sjön ska inte ha sämre arbetsmiljö än de som arbetar på land.

Hon börjar på Lighthouse den 17 juni. Ett par veckor senare får hon träffa branschen i Almedalen – något hon tror kommer att kännas lite hemtamt.
– Jag förknippar Almedalen med intresseorganisationer och lobbying. Och här i Bryssel befinner jag mig ständigt i en sådan miljö. Minsta lilla kemikalie eller djur finns ju representerade här i någon form av organisation. Det ska bli spännande att se hur motsvarande miljö fungerar i Sverige, säger Louise Warenius.


Dela på