Skip to main content

Många belönade av Sveriges Sjömanshus

12 Maj 2017

Ute till havs får fartygens besättningar ofta lita till sig själva för att lösa de problem som uppstår. Och uppfinningsrikedomen hos svenska sjömän råder det ingen brist på. 

Sedan 1977 har stiftelsen Sveriges Sjömanshus delat ut belöningar till sjömän som gjort insatser för att förbättra arbetsförhållanden och fritid till sjöss. Vid årets belöningshögtid som hölls hos Svenska Sjöräddningssällskapet i Göteborg delades 40 belöningar och priser ut, med en sammanlagd prispeng på över en halv miljon kronor.

Belöningshögtiden inleddes med en genomgång av forskning som Sveriges Sjömanshus stödjer och bland annat presenterades en rapport från SSPA om hur rätt ljus ombord ger mer utvilad besättning. Andra forskningsprojekt kommer presenteras längre fram på Lighthouse hemsida.

Kreativa lösningar
Bland pristagarna och lösningarna varvas både avancerade tekniska innovationer med betydligt enklare men likafullt effektiva lösningar. Exempelvis hade man på M/S Cinderella problem med att serveringsvagnar även i lättare sjöhävning kom i rullning. Men genom att montera elektromagneter som höll fast vagnarna när de inte behövdes fick reparatören Bengt Björklund ordning på problemet och belönades av Stiftelsen.

Ett annat problem som besättningen på M/T Fox Luna brottades med var att ankaret, när det drogs upp, lätt kunde hamna fel i klyset. Enda åtgärden var att hissa ankaret upp och ner och hoppas att det skulle vrida sig rätt. Men genom att modifiera ankarstocken och svetsa fast stora rundjärn kunde matros Anders Listerberg få ankaret att vrida sig rätt av sig själv. Den smarta lösningen kan mycket väl fungera på andra fartyg med liknande problem.

Stiftelsen idrottsbelöning gavs till matros André Filipowics som varit verksam inom sjömansidrotten sedan 1996. Besättningen ombord M/S Stena Spirit belönades för sin rådiga hantering av en lastbilsbrand på bildäck tre och kusinerna Henrik och Daniel Pettersson (bilden) fick pris för att ha räddat livet på två personer som kantrat med en liten båt.

Hedersbelöning för långvarigt arbete
Stiftelsen delade även ut en hedersbelöning till Svenska Sjöräddningssällskapets avgående verkställande direktör Rolf Westerström för sitt arbete för SRSS. Under Rolf ledning har SRSS ökat från 19 000 medlemmar till 110 000 och SRSS har fått en avgörande och inflytande betydelse inom internationell sjöräddning.

Under Bokmässan i Göteborg kommer Stiftelsen dela ut sitt Litteraturpris som i år går till journalisten Linda Sundgren som är redaktör för SAN-nytt och förra året debuterade som skönlitterär författare med deckaren Ondska utan ånger.

Mer utförligt om varje belöning finns att läsa i Stiftelsens belöningsfolder här. http://www.sjomanshus.se/beloningsfolder/


Dela på