Skip to main content

Marin teknik får hedersdoktor på Chalmers

28 februari 2019

Atilla Incecik, professor vid University of Strathclyde, Glasgow, är en av tre forskare som utsetts till hedersdoktorer på Chalmers 2019. Han har under ett antal år varit medlem i Lighthouse Scientific Advisory Board och hedras för sin pionjärinsats inom maritim miljöforskning.

– Det är glädjande att Chalmers uppmärksammar arbetet för att utveckla teknik för hållbar och fossilfri sjöfart, vilket också ligger i linje med Chalmers hållbarhetsvision, säger Karin Andersson,  professor i maritim miljövetenskap på Chalmers.

Atilla Incecik har en lång forskarerfarenhet inom traditionellt skeppsbyggande och offshorekonstruktion. När sjöfarten kring 2005 började uppmärksamma miljöfrågor efter rapporter om tiotusentals för tidiga dödsfall orsakade av utsläpp från fartyg, samtidigt som kravet från omvärlden att minska CO2-utsläpp ökade, vidgades hans forskningsområde till emissionsminskning och energieffektivisering. På Chalmers hade samtidigt forskargruppen maritim miljövetenskap etablerats.

– Vi kunde komma igång tack vare Lighthouse, medan forskargruppen i Strathclyde startade oberoende. Vi var båda ganska ensamma på varsitt håll i världen då, och på det sättet hittade vi varandra och började samarbeta, säger Karin Andersson.

Samarbetet mellan grupperna gav tillgång till kompletterande nätverk, insyn i nationella forskningsprojekt, kontakt genom utbyte av forskarstuderande, deltagande i seminarier och workshops, samt ett antal forskningsansökningar. Under ett antal år, under Lighthouse första uppbyggnadsfas, var Atilla Incecik medlem av Lighthouse Scientific Advisory Board där han konstruktivt bidrog till utvecklingen av forskning inom hållbar sjöfart.

- På sätt och vis kan man säga att det här är frukten av Lighthouse arbete. Vi ser framemot ett fortsatt samarbete med Atilla och hans kollegor, säger Karin Andersson.


Atilla Incecik är professor vid Department of Naval Architecture and Ocean Engineering vid University of Strathclyde, Glasgow. Han är ledande forskare inom marin teknik och har tidigare varit verksam vid Newcastle University som innehavare av the Lloyd’s Register Chair of Offshore Engineering.


Dela på