Skip to main content

Maritima mötesplatsen samlar den maritima sektorn under Almedalsveckan

30 Maj 2018

2 juli – 5 juli har sjöfarten som vanligt under Almedalsveckan gått samman och kommer att ordna 20-talet seminarier och mingel under det gemensamma namnet Maritim Mötesplats. Programmet börjar ta form och följande seminarier anordnas i Gotlandsbolagets trädgård, Hamngatan 1. Bakom den Maritima Mötesplatsen står Maritimt Forum (tidigare Sjöfartsforum), Skärgårdsredarna, Föreningen Svensk Sjöfart, Lighthouse, Sveriges Skeppsmäklareförening och Sveriges Hamnar.

Måndag 2 juli – miljö och hållbarhet 

08.30 Maritima Mötesplatsen
Frukost

09.00 Svenskt Marintekniskt Forum
Ingenjörer, montörer och lite jävlar anamma? Hur ska den maritima industrin hitta rätt kompetens?

10.00 Transportföretagen
”Dumpuckon eller miljöhjältar?” om flyget

11.00 Sjöfartens branschorganisationer
Valdebatt: Transportpolitiska mål och hållbar sjöfart, från vilja till politisk verkstad

12.00 Maritima Mötesplatsen
Lunch

13.00 Energigas
Gasdrivna fartyg för en renare stadsluft

14.00 Sydsvenska Handelskammaren, Trelleborgs Hamn
Vattenutmaningen – hur möter vi den?

15.00 Vänersamarbetet
Mer gods på vattenvägen –samspelar den nationella och regionala transportpolitiken? 

17.00 Maritima Mötesplatsen
Maritimt mingel

Tisdag 3 juli – samhällsbyggnad och infrastruktur

08.30 Maritima Mötesplatsen
Frukost

09.00 Lighthouse
Å sen då? Sjöfartens nästa steg mot fossilfria bränslen

10.00 Svensk Sjöfart
Sjöfartens klimatavtal – Paris eller sirap?

11.00 Sjöfartens branschorganisationer
Hur förverkligas samhällets mål om transport, samhällsbyggnad och hållbarhet? – Rundabordssamtal med generaldirektörer

12.00 Maritima Mötesplatsen
Lunch

12.30 Maritimt Forum
Nästa generations isbrytare

13.00 Svensk Sjöfart
Kan fler flaggor hissas eller kommer Sverigeskeppet sjunka?

14.00 Sveriges Hamnar
Bortom hamnkonflikten – framtidens hamnarbete

15.00 Stockholms Hamnar
Tillväxt eller växtvärk? Om Stockholms infrastrukturutmaning och sjöfartens potential

16.00 Transportföretagen
Den urbana normen sliter isär Sverige – stad/land-konflikten

Onsdag 4 juli – besöksnäring och turism

08.30 Maritima Mötesplatsen
Frukost

09.00 Passagerarrederiernas förening
Digitalisering färjar resandet

10.00 Svenska Taxiförbundet
Privatbilismens era är förbi, är taxi till folket lösningen – färdtjänst till alla?

11.00 Sjöfartens branschorganisationer
Kan kallt och mörkt vara en tillgång?

12.00 Maritima Mötesplatsen
Lunch

13.00 Riksföreningen Gästhamnar Sverige, Sweboat
Upptäck båtlivet politiker!

14.00 Göteborgs Hamn
Vilka är trenderna inom det globala transportsystemet - hur påverkas Sverige och Göteborgs Hamn?

15.00 Blå Tillväxt
Hur går det för sjöfarten efter valet?

17.00 Transportföretagen
Maritimt mingel

Torsdag 5 juli – framtid och rekrytering

08.30 Maritima Mötesplatsen
Frukost

09.00 DNVGL
Maritima transporter 2050: Hur ser morgondagens fartyg ut? Och vad betyder det för branschen idag?

10.00 Transportföretagen
Digitalisering av fordonsnäringen, hur påverkas kompetensförsörjningen?

11.00 Sjöfartens branschorganisationer
Klimat- o kompetensfrågor – vad vill ungdomsförbunden?

12.00 Maritima Mötesplatsen
Lunch med grill & DJ-musik


Dela på