Skip to main content

Maritime and Innovation Brokerage Event 2015 - en arena för forskningssamarbete

12 november 2015

The Maritime and Innovation Brokerage Event 2015 samlade mer än 100 personer från hela Europa, som var där för att finna partners för Horizon 2020 projekt.

Evenemanget öppnades av René Berkvens, CEO på Damen Shipyard groups, och följdes av presentationer och diskussioner om Horizon2020-programmen. Nytt för i år är tvåstegsförfarandet, vilket låter det sökande konsortiet skicka in bara 10 sidor i det första steget i ansökningsprocessen. Första möjligheten att skicka in en ansökan är den 26 januari. De utvalda ansökningarna kommer sedan att få lämna in en fullständig ansökan i september.

All arbetsprogram hittas på Horizon 2020 web page och här finns ett flertal möjligheter som kan intresserad den maritima sektorn, till exempel:

MG – 2.1 Innovations for energy efficacy and emission control in waterborne transport

MG 2.4 Complex and value added specialized vessels

MG 3.3 Safer Waterborne transport and maritime operations

MG 2-3 New and improved transport concepts in waterborne transport.

B-G-02 High value-added specialized vessel concepts enabling more efficient servicing of emerging coastal and offshore activities

MG-2.2 Development, production and use of high performance and lightweight materials for vessels and equipment

MG-7.3 The port of the future

BG-04 Multi-use of the oceans marine space, offshore and neat-shore: enabling technologies

Deltagarna fick ett antal råd avseende ansökningar i Horizon2020-utlysningar:

  • Fokusera på utmaningen som utlysningen vill lösa
  • Visa på den påverkan projektet skulle kunna få
  • Ta er projektidé och försök hitta ett konsortium

Aktörer som redan har ett projekt men saknar ett konsortium kan hitta partners på Enterprise Europe Network web site, eller genom att registera sin profil online partner profile för Horizon2020-projekt.

René Berkvens, CEO på Damen Shipyard groups, öppnade Maritime and Innovation Brokerage Event 2015.
Brigit Gujsbers, från Nederländernas Infrastruktur- och Miljödepartement, pratade om den nederländska maritima strategin och europeiskt samarbete.

Text: Carolina Kihlström


Dela på