Skip to main content

Ministerbesök i Göteborg med fokus på sjöfart

24 Maj 2017

I mitten av maj besökte Isabella Lövin, vice statsminister och minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, samt Karolina Skog, miljöminister, bland annat Lighthouse.

Studiebesöket arrangerades av Västra Götalands Regionen (VGR) och syftade till att demonstrera och diskutera hur regionen arbetar för en hållbar sjöfart.  Ministrarna började dagen med en båttur i Göteborgs Hamn och informerades om såväl hamnen som Västra Götalandsregionens arbete.

Väl på Chalmers Lindholmen fick ministrarna besöka bryggsimulatorn på Chalmers Institution för mekanik och maritima vetenskaper och därefter diskuterades hållbar sjöfart.

Åsa Burman, verksamhetschef på Lighthouse, berättade om Lighthouse verksamhet och tillsammans med Erik Ytreberg, forskarassistent på M2 och Mikael Hägg, forskningsledare, RISE Viktoria om vad som är viktigt framåt för den maritima sektorn. Dessutom betonades behovet av långsiktiga satsningar på sjöfarts-FoI.

Studiebesöket arrangerades i samband med arrangemanget SIF Ocean där hundratals experter, forskare, entreprenörer, beslutsfattare och investerare samlades för att diskutera lösning som kan bidra till att uppnå Mål 14 av FN:s hållbarhetsmål. Under arrangemangets gång överlämnades det en rapport till Lövin som innehöll ett tiotal innovativa lösningar från olika företag.


Dela på