Skip to main content

Ministern: Vinnova kan stärka sjöfartsforskningen

16 november 2017

Som ett svar på en riksdagsfråga skriver Sveriges minister för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson, att Vinnova har medel för att kunna stärka svensk sjöfartsforskning.

I förra veckan frågade de moderata riksdagsledamöterna Boriana Åberg och Johan Hultberg regeringen hur de vill stärka samarbetet mellan industri, akademi och offentlig sektor när det gäller sjöfartsforskning samt hur det nordiska samarbetet ska ökas.

Frågorna har sitt ursprung i en rapport Lighthouse skrivit om nordisk sjöfartsforskning och innovation. Syftet med rapporten har varit att kartlägga pågående forskning, innovation, utveckling och demonstration (FIUD) inom sjöfartsområdet och att analysera potentialen för en ökad samverkan mellan Sverige och övriga nordiska länder (med fokus på Sverige, Finland, Danmark, Norge) avseende forskning, innovation, utveckling och demonstration (FIUD) inom sjöfartsområdet.

Nordisk jämförelse
I en jämförelse mellan länderna visar det sig att finansieringsmöjligheterna skiljer sig kraftig mellan Sverige och övriga nordiska länderna vad gäller statliga medel som är öronmärkta för sjöfarts-FIUD.  Medan Sveriges medel till sjöfarts- FIUD uppgår till 5–5,5 M€ per år, har Danmark cirka 8 M€, Finland cirka12 M€ och Norge omkring16 M€ öronmärkta per år till sjöfarts-FIUD

Intervjuer med utförare av forskning, innovation och utveckling visar också att merparten av de intervjuade har en generell önskan om utökat samarbete med industri, akademi och offentlig sektor. Utökat samarbete mellan nordiska aktörer önskas också – men inte på bekostnad av kompetens och akademisk excellens.

Ministerns svar
Även Helene Hellmark Knutsson ser ett behov av ökat samarbete mellan industri, offentlig sektor samt universitet och högskolor inom sjöfartssektorn och skriver i sitt svar till riksdagspolitikerna att detta var orsaken till att regeringen 2016 i forskningspropositionen Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft (prop. 2016/17:50) valde att inrikta ett av fem samverkansprogram på nästa generations resor och transporter.
Helene hellmark Knutsson skriver vidare:

”Verket för innovationssystem (Vinnova) har fått i uppdrag att fördela bidrag till samverkansprogrammen som i år uppgår till 155 miljoner kronor och successivt ökas till 400 miljoner kronor från 2020. Vinnova arbetar bl.a. med att stärka och utveckla samarbetet mellan universitet och högskolor, företag och andra samhällsaktörer. Myndigheten har med dessa medel möjlighet att stärka forskningen inom sjöfartsområdet på det sätt som föreslagits i rapporten Boriana Åberg hänvisar till.” https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svar-pa-skriftlig-fr...

Johan Hultberg som ställde en likanande fråga har fått ett liknande svar. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svar-pa-skriftlig-fr...


Dela på
Senaste nytt