Missa inte deadline för ansökan till Interreg

31 januari 2018

9 februari är sista ansökningsdag för 2018 års första ansökningsomgång till Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak. Stöd kan sökas för projekt inom något av områdena Innovation, Grön ekonomi, Transport samt Sysselsättning. Ett projekt som i dagsläget fått finansiering från Interreg är NÖKS II som undersöker möjlighet till närsjöfart och överflyttning av gods från väg till vatten i Öresund-Kattegatt-Skagerrak.

Projekt som beviljas finansiering ska bidra till att lösa gemensamma utmaningar och utnyttja gemensamma styrkor inom något av fyra områdena och bidra till att göra regionen Öresund, Kattegat och Skagerrak stark och konkurrenskraftig. 

När det gäller området transport skriver Interreg: 

Öresund-Kattegat-Skagerrak-området behöver effektiva och hållbara transporter för att utveckla en sammanhängande, attraktiv och tillgänglig gränsöverskridande region. Genom ökad tillgänglighet skapas större arbetsmarknader som stärker den internationella konkurrenskraften.

Insatsområdet ska stödja ett multimodalt gemensamt europeiskt transportområde genom att investera i det transeuropeiska transportnätet (TEN-T).

Insatsområdet har tre specifika mål;

  • att förbättra tillgängligheten till och genom Öresund-Kattegat-Skagerrak -regionen
  • att minska transporttiden med miljövänliga transportformer för personer och gods till närmaste knutpunkt i TEN-T
  • att öka det miljövänliga transportarbetet i utvalda korridorer, inklusive i kärnnätverket TEN-T samt i och omkring tätorter


Dela på

NYHETSBREV

Missa inte vårt nyhetsbrev så att du kan hålla dig uppdaterad så fort det kommer något nytt.


OM LIGHTHOUSE

© LIGHTHOUSE.NU
Publisher: Åsa Burman
info@lighthouse.nu

Integritetspolicy / dataskyddspolicy

POSTADRESS

Chalmers tekniska högskola AB
Lighthouse
412 96 Göteborg, Sweden

BESÖKSADRESS

Lindholmen Science Park
Lindholmspiren 3A
Göteborg


Lighthouse är en neutral samverkansplattform för forskning, utveckling och innovation inom den maritima sektorn.

Webbplats av Joomlaproffs.se