Skip to main content

Missa inte deadline för ansökan till Interreg

31 januari 2018

9 februari är sista ansökningsdag för 2018 års första ansökningsomgång till Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak. Stöd kan sökas för projekt inom något av områdena Innovation, Grön ekonomi, Transport samt Sysselsättning. Ett projekt som i dagsläget fått finansiering från Interreg är NÖKS II som undersöker möjlighet till närsjöfart och överflyttning av gods från väg till vatten i Öresund-Kattegatt-Skagerrak.

Projekt som beviljas finansiering ska bidra till att lösa gemensamma utmaningar och utnyttja gemensamma styrkor inom något av fyra områdena och bidra till att göra regionen Öresund, Kattegat och Skagerrak stark och konkurrenskraftig. 

När det gäller området transport skriver Interreg: 

Öresund-Kattegat-Skagerrak-området behöver effektiva och hållbara transporter för att utveckla en sammanhängande, attraktiv och tillgänglig gränsöverskridande region. Genom ökad tillgänglighet skapas större arbetsmarknader som stärker den internationella konkurrenskraften.

Insatsområdet ska stödja ett multimodalt gemensamt europeiskt transportområde genom att investera i det transeuropeiska transportnätet (TEN-T).

Insatsområdet har tre specifika mål;

  • att förbättra tillgängligheten till och genom Öresund-Kattegat-Skagerrak -regionen
  • att minska transporttiden med miljövänliga transportformer för personer och gods till närmaste knutpunkt i TEN-T
  • att öka det miljövänliga transportarbetet i utvalda korridorer, inklusive i kärnnätverket TEN-T samt i och omkring tätorter


Dela på