Skip to main content

Möjlighet att segla världen runt på enbart biobränslen?

28 februari 2018

EU-kommissionen överväger att genomföra en Horizon 2020-innovationstävling för ett befintligt oceangående fartyg som seglar jorden runt (eller motsvarande sträcka) på 100% hållbart, andra generationens biobränsle. Under februari månad deltog Lighthouse i en workshop kring tävlingen.

- EU har tidigare använt innovationstävlingar med bra resultat och jag hoppas vi kan få en liknande effekt här, så att saker och ting händer. Men det måste finnas ett mervärde för rederier och andra att gå in i detta. Även om det finns en prissumma kommer det att krävas mycket av den som vinner och här skulle staten kunna hjälpa till med stöd och incitament, säger Lighthouse verksamhetschef Åsa Burman.

Forskning visar att ett fartyg som seglar runt om i världen på 100% av andra generationens biobränslen fortfarande är en utmaning, skriver EU-kommissionen i utkastet till priset. Det finns pilotprojekt, men de flesta pilotprojekt är mindre ambitiösa än att segla jorden runt och att korsa haven på enbart 100% biobränsle har inte testats. Det kräver längre etapper på biobränsle än vad som testas idag och det krävs bunkring på olika platser runt om i världen. Det kommer också att vara en utmaning att öka användningen av de mer avancerade biobränslena (baserat på jordbruks- och skogsrester) som fortfarande är under utveckling.

- Priset och tillgången på biobränslet är den absolut största utmaningen. Sen handlar det bland annat om att motortillverkarna ska  kunna garantera driften på annat bränsle och säkerhetsfrågor för att klara en sådan här utmaning, säger Åsa Burman.

Innovationspriset är ett fast belopp i intervallet mellan 2 och 5 miljoner euro som bestäms under projektets gång. Beslut om genomförande eller datum för när tävlingen ska utlysas är inte satt än.

- Sverige är inte stora på transocean fart och under workshopen förde vi fram önskemål om att öppna upp tävlingen för fler rederier, exempelvis de som går i europeisk fart och även att göra det möjligt att använda andra bränslen såsom biometanol och bio-LNG (LBG), säger Åsa Burman.


Dela på