Skip to main content

Möt Lighthouse nya traineer

28 Maj 2018

Emil Andersson och Erik Lengyel är Lighthouse två nya traineer som efter sommaren kommer att få chansen att jobba på flera olika maritima företag och därmed få ett brett kontaktnät och unika erfarenheter från den maritima sektorn.

Emil Andersson har som gotlänning alltid haft en närhet till havet. Han gör sitt sista år på KTH och förutom studierna i Stockholm har han haft en utbytestermin vid Instituto Superior Tecnicó, IST, i Lissabon och bland annat läst kurser inom ” Shipyard Technology, Ocean Platforms & Ports Organization and Management”.

- Att jag som ung spenderade tid till havs ligger nog till stor grund för intresset inom skeppsbyggnad. Att få vara delaktig i olika projekt i verkstaden med farsan har resulterat i en nyfikenhet för hur olika mekaniska system fungerar, säger Emil Andersson.

Vad inom skeppsbyggnad intresserad dig mest?

- Intresset för tillfället ligger främst inom området av marin hydrodynamik kombinerat med programmering och projektledning.  Under våren skriver jag mitt Examensarbete där jag tillämpar en öppen källkod, Nemoh, för modellering av hydrodynamiska koefficienter i samband med simuleringar av fartygsrörelser

Varför har du sökt och vad har du för förhoppningar på Lighthouse traineeprogram?

- Jag ser traineeprogrammet som en god möjlighet att tidigt få introduceras till industrin och få en inblick i olika aktörers roller. Jag besitter många tankar och idéer och förhoppningsvis kan de komma att ha ett positivt inflytande på de intressanta och utmanande projekt jag blir delaktig i. 

Emil Andersson kommer tillbringa sitt traineeår hos Wallenius Marine, Alfa Laval och Rolls-Royce.

Erik Lengyel kommer från Växjö och läser på Chalmers. Innan utbildningen till Naval Architect har han läst parallellt till sjöingenjör och maskiningenjör och gör just nu ett exjobb om hur man kan använda stålpålar vid kajkonstruktioner.

- Jag har föräldrar från Ungern och resorna från Sverige till Ungern över havet var nog det som väckte mitt intresse för båtar. Det är båtarna som lockar mer än havet, konstruktionen av något som är lite annorlunda, säger Erik Lengyel.

Vilken del av skeppsbyggnaden lockar dig mest?

- Jag är gärna med och konstruerar något som är standardiserat, något stort containerfartyg eller bulkfartyg. Standardbåtar är roligt.

Vad har du för förhoppningar på Lighthouse traineeprogram?

- Det ser så roligt ut och är skräddarsytt för oss som läser Naval Architects. Alla kommer få jättebra ingenjörsjobb men jag tror det är få som kommer få jobb inom skeppsbyggande, då är traineeprogrammet en viktig del. Jag hoppas det kan bli en bra språngbräda och att jag kan snappa upp och lära mig så mycket det bara går.

Erik Lengyel kommer tillbringa sitt traineeår hos Stena, TTS Marine, SSPA och Floatel.

Lighthouse traineeprogram


Dela på