Skip to main content

Möt Lighthouse och den maritima sektorn i Almedalen

31 Maj 2019

Det krävs kreativa och nya lösningar om sjöfarten ska minska sin miljö-och klimatpåverkan. Som att ta hjälp av vinden och till exempel låta stora biltransportfartyg ”segla” – något som snart är verklighet och som det berättas mer om på Lighthouse seminarium i Almedalen.
Men den Maritima mötesplatsen kommer förstås erbjuda mycket mer. Vi har programmet.

1 juli – 3 juli har sjöfarten som vanligt under Almedalsveckan gått samman och anordnar närmare 20 seminarier plus mingel under det gemensamma namnet Maritim Mötesplats. Följande seminarier anordnas i Gotlandsbolagets trädgård, Hamngatan 1. Bakom den Maritima Mötesplatsen står Maritimt Forum, Skärgårdsredarna, Föreningen Svensk Sjöfart, Lighthouse, Sveriges Skeppsmäklareförening och Sveriges Hamnar.

Måndag 1 juli – miljö och hållbarhet

08.30 Maritima Mötesplatsen
Frukost

09.00 Lighthouse
Seglande stora och små fartyg - framtidens sjötransporter?

10.00 Sjöfartsverket
Hur gör vi sjöfarten mer miljövänlig?

11.00 GD-debatt
Hur arbetar myndigheter med hållbarhet och miljö inom den maritima näringen?

12.00 Maritima Mötesplatsen
Lunch

13.00 ABB Marine

14.00 Ystad Hamn
Hamnens roll i den gröna omställningen

15.00 Energigas, omställningen till LNG
Hur kan gasdrivna fartyg ge en renare sjöfart?

17.00 Maritima Mötesplatsen
Maritimt mingel

Tisdag 2 juli – Samhällsbyggnad och infrastruktur

08.30 Maritima Mötesplatsen
Frukost

09.00 Sveriges Hamnar

Bilder av hamnen

10.00 Svensk Sjöfart
I huvudet på smarta transportköpare

11.00 Sjöpolitisk riksdagsdebatt
Hur får vi fart på överflyttningen från väg till sjö?

12.00 Maritima Mötesplatsen
Lunch

13.00 Svensk Sjöfart
Framtidens sjöfart, smarta fartyg, AI och digitalisering

14.00 Vänersamarbetet

15.00 Sjöfartsverket
Varför behöver Sverige nya statsisbrytare?

16.00 Industrigruppen
Vad kan svensk industri bidra med angående införskaffning av nya isbrytare?

Onsdag 3 juli – Kompetens och rekrytering

08.30 Maritima Mötesplatsen
Frukost

09.00 SMTF
Så här skapar vi ett agilt verktyg att möta kompetensbristen – av näringslivet, för näringslivet

10.00 Sjöfartsverket/SARF
Hur löser vi kompetensbristen inom sjöfartsbranschen?

11.00 Ungdomspolitisk sjöfartsdebatt
Hur möter vi framtidsutmaningarna inom den maritima sektorn och transportsektorn?

12.00 Maritima Mötesplatsen
Lunch

13.00 Blå Tillväxt
Bra för miljön, jobben och tillväxten. Hur får vi ännu fler svenskflaggade fartyg?

14.00 Maritimt Forum

15.00 Hur arbetar sjöfarten med hållbarhet, digitalisering och rekrytering?

16.00 After Sea Korvgrill


Dela på