Skip to main content

Möt Lighthouse postdoktorer på KTH:s Marinteknikdagar

22 Maj 2017

Den 7-8 juni håller KTH sina årliga Marinteknikdagar med studentkonferens, företagsmässa och mingel. I samband med dagarna kommer även Lighthouse postdoktorer att presentera sin forskning.

Lighthouse postdoktorprogram lanserades förra året och under vinterhalvåret har en rekryteringsprocess lett fram till att fem postdoktorer fördelade på fyra olika lärosäten har anställts.

Postdoktorerna och deras forskningsområden är:

  • Ruihu Lu - Marin teknik med inriktning vindassisterad framdrivning av handelsfartyg (Chalmers)
  • Michael Tanko - Waterborne Urban Mobility (KTH)
  • Carl Sandberg - Maritime science with emphasis on leadership and sustainable working life in shipping (Linnéuniversitetet)
  • Anastasia Christodoulou - Efterfrågeaspekter på RoRo-sjöfart (Göteborgs Universitet, Handelshögskolan)
  • Marta Gonzalez-Aregall - Miljöstyrande avgiftssystem och incitamentsstrukturer för hamnar (Göteborgs Universitet, Handelshögskolan)

Under året kommer postdoktorerna att presenteras närmare på Lighthouse hemsida men första chansen att träffa dem blir i Stockholm.

Preliminärt program för Marinteknikdagarna

7 June:
09.15 High speed craft
11.00 Lightweight structures
13.30 Design
15.30 Future research by Lighthouse postdocs
17.30 Maritime Expo

8 June:
09.15 The new and the novel
11.00 Applied aero & hydromechanics
​13.30 Experimental studies
15.30 Underwater technology
17.30 Conference Dinner

Plats: Oscars Backe 14 sal E3 (Mitt emot biblioteket, ingång vid Borggården)Related content: 


Dela på