Skip to main content

Möt maritima forskaren: Johannes Palm om rycklaster och vågkraft

04 december 2017

Johannes Palm forskar på förankring av vågkraftverk. Forskningen fokuserar på att ta fram användbara beräkningsverktyg för förankring och bedrivs i nära samarbete med teknikbolag inom Ocean Energy Centre.

https://www.youtube.com/embed/7mquhhiZEws

- Jag jobbar med förankringsdynamik för flytande vågkraftverk. Anledningen till det är att vi vill försöka hjälpa vågkraftindustrin att etablera sig, än så länge är den i startgroparna men har stor potential globalt sett, men för att utnyttja potentialen måste man göra flera utvecklingssteg, berättar Johannes Palm.

Johannes tittar på rycklaster i kablarna och försöker kvantifiera vad som händer när en kabel blir slack och sen rycks ut igen.

- Då bildas en chockvåg, eller en rycklast som propagerar fram och tillbaks i kabeln och det är den som vi arbetar med, för att utveckla beräkningsverktyg för att fånga in vad som händer i kabeln. Man vill ju söka upp ställen som har så mycket vågor som möjligt och därför finns en stor utmaning i att designa förankringskablar som tål den här typen av laster från havet.

Beräkningsmetoden kan man egentligen använda på alla typer av kablar. Till exempel förankringskablar på ett däck på ett fartyg eller en vajer i luften.

- Jag trivs väldigt bra att sitta på högskolan och hålla på med den här typen av modellutveckling. Det är väldigt tillfredsställande att göra en sak ordentligt och det är roligt att bygga modeller som kan användas på praktiska ingenjörsproblem. Att få möjlighet att göra det under ytterligare två år känns väldigt roligt och jag är tacksam för det, säger Johannes Palm.

Intervjun är en del i Lighthouse serie där maritima forskare berättar om sin forskning. Fler delar finns här nedan.

Related content: 


Dela på