Skip to main content

Mycket hänger på världens regeringar

13 november 2020

Det finns inga fungerande alternativa bränslen ännu. Och det är dyrt att utveckla dem. Enligt två nya rapporter måste världens regeringar agera om sjöfarten ska bli fossilfri.

Sjöfartsindustrin har ingen tid att förlora om den ska uppfylla IMO:s mål om att åtminstone halvera utsläppen till 2050. Enligt en rapport från Energy Transitions Commissions kräver detta att det finns kommersiellt gångbara fossilfria fartyg längs världens handelsrutter år 2030. Det är inget som enskilda aktörer klarar utan stora samarbeten inom branschen krävs. Men inte heller det räcker. Utvecklingen av nya tekniker och bränslen är bara är i sin linda och det kommer, åtminstone till en början, bli mycket dyrt att köra på fossilfria bränslen. Världens regeringar måste därför snabbt gå in och stödja sjöfarten – det handlar om allt från direkta bidrag, erbjudande av förmånliga lån, saminvestering i nollutsläppsprojekt till undantag från skatter och åtgärder som utsläppsavgifter.

– Regeringar har en avgörande roll för att stimulera och påskynda sjöfartens gröna övergång. Genom att stödja de som går i bräschen kan de hjälpa till att generera de tekniska lärdomar och skalfördelar som gör att marknaden kan ta över, säger forskningschef Kasper Søgaard vid Global Maritime Forum i ett pressmeddelande.

En annan rapport, ”Catalysing the Fourth Propulsion Revolution”, som den internationella redarföreningen ICS publicerade i veckan pekar också på att det inte finns något alternativ bränsle eller teknik ännu som kan driva utvecklingen mot en fossilfri sjöfart. Det finns lovande bränslen och tekniker med potential (man nämner ammoniak, väte, bränsleceller och batterier), men det krävs stora investeringar i forskning och utveckling innan de blir kommersiellt gångbara. Detta utgör ett ”finansiellt isberg” för industrin och rapporten uppmanar bland annat IMO att stödja sjöfartens förslag om en internationell FoU-fond om 5 miljarder dollar som ska finansieras genom avgifter på marina bränslen. Världens regeringar måste också med på båten. Misslyckas man med att stödja branschens initiativ blir det omöjligt att göra sektorn utsläppsfri, varnar man.

– Den föreslagna FoU-fonden kommer att leda till att utsläppsfria fartyg kan införas inom sjöfarten från och med 2030. Vi uppmanar därför IMO att stödja förslaget, som kommer att ge omfattande fördelar för sjöfarten och den globala transportsektorn, säger ICS generalsekreterare i ett pressmeddelande.


Dela på