Skip to main content

Några av världens största hamnar kan slås ut

06 oktober 2023

Stigande havsnivåer kan medföra att några av världens största hamnar måste läggas ner. I farozonen ligger exempelvis Shanghai, Houston och Rotterdam. Detta enligt en ny rapport från Lloyd’s register som publicerats av The Economist.

Även om mänskligheten ser till att målet om maximalt 1,5 graders ökad uppvärmning av planeten nås till 2050 så kommer effekterna av klimatförändringarna att bli påtagliga. Enligt FN:s klimatpanel IPCC blir naturkatastroferna och extremvädren fler och havsnivån kommer att höjas. Globalt uppskattas 800 miljoner människor i 570 kuststäder redan vara sårbara för en höjning av havsnivån och Världsbanken uppskattar att 216 miljoner människor måste flytta inom sina länder innan 2050.

Detta är ett scenario som rapporten Global Maritime Trends 2050 tittat närmare på. Hur är det då med sjöfarten och hamnarna år 2050? Fartygen är förstås fler, liksom hamnarna. Sedan 2020 har de mer än dubblerats. Öppnandet av den nu alltid isfria Nordvästpassagen har gjort att hamnar som Kirkenes i Norge och Vopnafjörður på Island blivit strategiskt viktiga. Andra hamnar, som på 20-talet var några av världens mest betydelsefulla och största, finns dock inte kvar. Shanghai, Houston och Lázaro Cárdenas i Mexiko är nedlagda. Folk har tvingats fly. 2020 hade Indonesiens huvudstad Jakarta 30 miljoner invånare. Nu bor så gott som ingen kvar.

Om inte scenariot ska bli verklighet kommer många länder att behöva öka effektiviteten och motståndskraften i sina hamnar och etablera översvämningssystem som liknar Hollands Maeslant Barrier och Londons Thames Barrier. Av världens 3 800 hamnar är en tredjedel belägna i ett tropiskt band som är sårbart för klimatförändringarnas effekter. Men det är inte det enda hotet – enligt rapporten måste också världens hamnar också investera i ny logistikinfrastruktur för att hålla jämna steg med den växande efterfrågan på import och konsumtion.

Här bli den digitala tekniken viktig. Den behöver omfamnas av alla eftersom det, enligt rapporten, är vägen till en miljömedveten och motståndskraftig framtid. Det krävs förstås också samarbete – mellan regeringar, företag och alla intressenter inom den maritima sektorn – för att påskynda införandet av hållbara metoder, minska utsläpp och främja ansvarsfull energianvändning.

Till rapporten


Dela på
Senaste nytt