Noll döda inom svensk yrkessjöfart 2016

10 januari 2017

Ingen människa omkom inom svensk yrkesjöfart under 2016. Det visar preliminär statistik från Transportstyrelsen.

Dödsfall inom svensk yrkessjöfart är ovanligt, sedan 2007 har 10 personer omkommit men ingen de senaste två åren.

Transportstyrelsen skriver i sin preliminära rapport om trafiksäkerheten i Sverige 2016 att: "Säkerhetsläget inom svensk yrkessjöfart är på en hög nivå. Bedömningen baseras på tillsynsresultat inom svensk sjöfart samt de olycks- och tillbudsrapporter som lämnats till Transportstyrelsen under året. Dessutom är Sverige rankad på första plats i den årliga sammanställningen från Paris MoU (White List) vilket indikerar en hög regelefterlevnad för fartyg i internationell trafik med svensk flagg."

Olyckor sker dock och under 2016 var antalet skadade enligt de preliminära siffrorna 31 stycken varav 13 skadade var personskador (arbetsmiljöolyckor). Antalet väntas att öka eftersom siffrorna släpar efter och antalet skadade väntas ligga i nivå med tidigare år. 

Sjöolyckor är olyckor som uppkommer i samband med fartygets drift, exempelvis en grundstötning. En personolycka är inte relaterad till fartygets drift och kan exempelvis uppkomma då en i besättningen halkar och skadar sig skriver Transportstyrelsen i sin rapport.

I rapporten skriver myndigheten även: "För att kunna stärka Transportstyrelsens arbete med det proaktiva säkerhetsarbetet inom sjöfarten, samt kunna riskbasera tillsynen, pågår ett arbete med att öka rapporteringen av tillbud inom yrkessjöfarten. 1 februari 2017 kommer Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2016:121) om rapportering av sjöolyckor och tillbud till sjöss att träda ikraft. Tillsammans med uppdaterade inrapporteringssätt och informationskampanjer under 2017 hoppas Transportstyrelsen att tillbudsrapporteringen ökar inom yrkessjöfarten."

När det gäller fritidsbåtsolyckor omkom 30 personer under 2016 jämfört med 31 personer året innan.

Related content: 

Transportstyrelsens rapport om trafiksäkerheten 2016


Dela på

NYHETSBREV

Missa inte vårt nyhetsbrev så att du kan hålla dig uppdaterad så fort det kommer något nytt.


OM LIGHTHOUSE

© LIGHTHOUSE.NU
Publisher: Åsa Burman
info@lighthouse.nu

Integritetspolicy / dataskyddspolicy

POSTADRESS

Chalmers tekniska högskola AB
Lighthouse
412 96 Göteborg, Sweden

BESÖKSADRESS

Lindholmen Science Park
Lindholmspiren 3A
Göteborg


Lighthouse är en neutral samverkansplattform för forskning, utveckling och innovation inom den maritima sektorn.

Webbplats av Joomlaproffs.se