Skip to main content

Norge öppnar testområde för autonoma fartyg

06 oktober 2016

Norska Sjöfartsdirektoratet och Kystverket har skrivit på ett avtal som tillåter tester av autonoma fartyg i Trondheimsfjorden.

– Vi vet inte ännu hur utbredd autonom sjöfart blir i framtiden, men för Sjöfartsdirektoratet är det viktigt att vara en central aktör i den här utvecklingen, säger sjöfartsdirektör Olav Akselsen.

Mycket händer inom autonom sjöfart just nu, i Sverige pågår ett arbete kring den ökade säkerheten som skulle kunna uppnås genom autonom sjöfart. Efter att Ligthouse tog fram en förstudie i våras så följs arbetet upp under hösten och i december hålls en konferens med titeln Autonomous vessels – a higher degree of autonomy for increased safety.

Trondheimsfjorden blir enligt norska Sjöfartsdirektoriatet det första testområdet i världen för autonoma fartyg. Och nästa vecka kommer Norskt forum för autonoma fartyg, NFAS, att etableras, ett forum som kommer till stånd efter initiativ från Sjöfartsdirektoratet, Kystverket, Norsk Industri och MARINTEK. 

- Både dagens avtal och etableringen av NFAS visar att Norge redan ligger i täten inom maritim autonomi, ett försprång som på sikt kan komma att betyda mycket för Norge, både som nation och för den norska maritima industrin, säger sjöfartsdirektören Olav Akselsen.

Related content: 


Dela på
Senaste nytt