Skip to main content

Ny förstudie: Så kan olyckorna med farligt gods minskas

26 Maj 2021

Tydligare regler, ökad digitalisering och förbättrad synkronisering mellan olika aktörer i transportkedjan kan minska antalet olyckor med farligt gods. Det är slutsatserna i en ny förstudie som gjorts inom branschprogrammet Hållbar sjöfart som Lighthouse driver.

– Godset går genom flera led och passerar flera olika aktörer. Då är det viktigt att informationen är precis och korrekt, sa Marta Gonzalez-Aregall, forskare på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, när Lighthouse intervjuade henne om det pågående förstudiearbetet i februari. 

Hon sa vidare att en nyckel till att lösa problematiken är att minska pappershanteringen och övergå till ett öppet och transparent IT-system, där koder skannas, och som följer godset genom alla led i transportprocessen.

Nu är förstudien Reducing undeclared and misdeclared dangerous goods to improve maritime transport safety klar. Den bygger på både litteraturstudier och intervjuer med flera olika aktörer – bland andra APM terminals, Stena Line, Kustbevakningen, Hallands Hamnar, Trelleborgs Hamn och Karlshamns Hamn

Förstudien som pdf

Läs artikel från februari


Dela på