Skip to main content

Ny förstudie har skapat nytt tänk och nya produkter för brandsäkerhet

08 februari 2023

I december publicerade Lighthouse forskningsresultat om hur brandsäkerheten på fartyg kan förbättras med hjälp av AI och big data. Det har nu lett till konkret nytta. En av deltagarna i studien, brandsäkerhetsföretaget Consilium, hoppas redan nästa år kunna leverera ett visualiseringsverktyg som ger rätt person rätt information för att underlätta beslutsprocessen vid brand ombord.

Consilium levererar sedan 70-talet brand- och gasdetekteringssystem till fartyg över hela världen.

– Vi jobbar med allt från kryssningsfartyg till bogserbåtar. Vi rör oss i hela fältet, men är marknadsledande på roro och ropax där vi har andelar på runt 60 procent. Vi har en bra portfölj med produkter, säger Kenth Sandell, innovationschef på Consilium.

Men en portfölj kan alltid bli bättre.

– Vi letar ständigt efter intressanta forskningsprojekt att medverka i för att hålla oss i framkant. I vårt innovationsteam ägnar vi oss just nu mycket åt att utveckla digitala tjänster och för att hitta bra applikationer behöver vi hålla oss ajour med hur man kan automatisera och förbättra brandsäkerhet med hjälp av AI.

Enligt Kenth Sandell har Consilium jobbat med big data i fyra-fem år och har redan produkter som kan integrera och visualisera vissa system ombord – till exempel branddörrar, ventilation och sprinklersystem.

– Vi har en plattform och kan ha prototyper klara att köra i år. Färdiga produkter att sälja har vi förhoppningsvis nästa år.

Visualiseringsverktygen är bara de första stegen i visionen om de helt autonoma brandskyddssystemen som rapporten beskriver.

– Vi har haft nytta av rapportarbetet på två nivåer. Först och främst har det gett oss helt ny vision om hur framtidens brandsäkerhetssystem kan se ut. Nu har vi en mycket bredare bild av både hur långt man kan komma och hur långt vi vill komma. Det har sin tur skapat ett nytt idé- och innovationstänk hos oss som medfört att vi nu tar de första stegen mot framtidens autonoma brandskyddssystem.

Ett framtida steg för Consilium blir att undersöka möjligheterna att få till ett system för smart och uppkopplad last – något som enligt rapporten utgör en viktig del i framtidens brandsäkerhetssystem. Men det är ett känsligt område, eftersom lastägare inte nödvändigtvis vill avslöja vad som finns i deras containrar.

– Det är förstås en utmaning. Det finns varken några standarder eller regelverk, men vi kommer ändå att köra på och titta närmare på det, säger Kenth Sandell.

Fotnot. Förstudien förstudien AI-based Fire safety system using Big Data har gjorts inom ramen för Trafikverketsbranschprogram Hållbar sjöfart och författats av Mikael Hägg, RISE, David Schmidt RISE, Johan Gregersson, Chalmers och Kenth Sandell, Consilium Safety Group. 

Till rapporten och tidigare artikel


Dela på