Skip to main content

Ny "handledning" för ägarstyrning av kommunala hamnar

05 april 2023

Hur fungerar svenska kommunala hamnar? Hur ser ägardirektiven och styrningen ut? Och vad är utmaningarna framöver? För alla som undrar har Sveriges kommuner och regioner (SKR) gjort en kartläggning över hur svenska kommunala hamnar fungerar och hur de påverkas av omvärlden.

Nyligen publicerade SKR en rapport på webben kallad Ägarstyrning för kommunala hamnar – en handledning.
Vilka är målgruppen för denna?
– Den vänder sig främst till kommunala tjänstepersoner som arbetar inom hamnverksamhet, hamnbolag och politiker. För politiker i kommuner som äger hamnar kan det vara bra att läsa om hur hamnar fungerar och på vad man ska tänka på kring styret av dem. Sedan har jag förstått att det också finns ett intresse på andra håll i branschen, men ursprungligen var målgruppen hamnägare och tjänstepersoner, säger Ulrika Nordenfjäll, handläggare på SKR.

Vad vill ni ska komma ut av rapporten?
– För oss handlar det om att tillhandahålla ett stöd till våra medlemmar och deras verksamheters utveckling.  Vi tar fram en hel del typer av sådana här handledningar och handböcker. I den här har vi även lyft frågor kring beredskap och säkerhet, vilket är ett område som blivit allt viktigare sedan Ukrainakriget startade. Frågor kring miljö och digitalisering är också sådant vi lyfter in.

Vad hoppas ni mer konkret att det ska leda till?
– Rent konkret så hoppas jag att det mynnar ut i att politiken är med och utvecklar hur man vill driva sin hamnverksamhet, till exempel i hållbarhetsfrågor. Men jag hoppas också det leder till en ökad kunskap om hamnverksamhet. Vi har ju precis haft ett val där politiker bytts ut, så kunskap behövs. Kompetensutvecklingen är viktig.

Vilka är utmaningarna för de kommunala hamnarna?
– Vi definierar dem utifrån fyra perspektiv: den gröna hamnen, den effektiva hamnen, den utvecklande hamnen och den säkra hamnen. Utmaningarna kring hållbarhet och klimatförändringar var egentligen grunden till att vi började arbeta med skriften. Till det har vi även sett att hamnarna arbetar med digitalisering för att öka sin effektivisering. Och när vi egentligen var färdiga så insåg vi att frågan om kris och säkerhet också måste lyftas in.

Rapporten kartlägger hur det ser ut på området men ger inga konkreta tips på hur man kan agera som ägare. Vad är tanken bakom det?
– Inom SKR jobbar vi inte med råd och riktlinjer för hur man ska göra, men vi lyfter fram olika exempel på hur vissa hamnar jobbar med olika frågor. Sedan är det upp till varje ägare och hamn att lära av varandra. Det viktiga för oss är att visa att det har skett en utveckling och att det finns möjligheter att styra hamnbolag tillsammans på olika sätt, säger Ulrika Nordenfjäll.

Till handledningen


Dela på