Skip to main content

Ny rapport: Metanol bästa alternativa sjöfartsbränslet

02 februari 2022

Vätgas eller ammoniak? Ingetdera. Enligt en ny rapport är det grön metanol som är nyckeln till framtidens fossilfria sjöfart

Det pratas mest om vätgas och ammoniak som framtidens marina bränslen. Och i Longspur researchs (ett finansföretag som investerar i ren energi) rapport All at sea – Methanol and shipping finns de förstås med i diskussionen kring vilket bränsle som i dagsläget lämpar sig bäst för leda vägen mot en fossilfri sjöfart.

Vätgas stora potential är dock inte som bränsle (för stor lagringsproblematik) utan som byggsten för att framställa grön ammoniak och grön metanol, ”för att lagra vätgas på ett fartyg som vätska måste ämnet frysas till temperaturer på runt -253⁰C, vilket kräver tunga kryogena tankar som tar upp dyrbar plats”, skriver Longspur. Ammoniak då? Ammoniak kräver inte kryogena tankar då det kan lagras som vätska vid -33⁰C men det är giftigt och det finns risk att lustgas, som är en mycket stark växthusgas, bildas vid förbränning.

Ammoniaks främste konkurrent, metanol, är dock inte giftigare än konventionell marin diesel. Men metanol är inte bara enklare att hantera ur ett säkerhetsperspektiv, den har också andra stora fördelar:
”För det första finns den tillgänglig idag och är tekniskt beprövad och kan väljas för nybyggnation eller för eftermontering i befintliga flottor. Den är också tillräckligt energität för att kunna användas utan att nämnvärt påverka lastkapaciteten. Den kan dessutom bunkras från fartyg till fartyg eller från land till fartyg. Slutligen är metanol det billigaste alternativet”, skriver Longspur. ”Tar man hänsyn till alla dessa faktorer så tyder det på att metanol är den bästa lösningen som finns tillgänglig idag.”

Longspur är i gott sällskap. Nyligen har flera jättar inom sjöfarten omfamnat metanolen som ett ledande alternativt bränsle. Maersk har beställt flera metanoldrivna containerfartyg och Rolls-Royce planerar att utveckla nya höghastighetsmotorer som går på metanol. Först var dock Stena som redan 2015 konverterade en färja till metanoldrift. I juni 2021 tog man ytterligare ett steg när Stena Germanica tankade och testkörde en mer hållbar metanol som återvunnits från den svenska stålindustrin.

Till rapporten


Dela på
Senaste nytt