Skip to main content

Ny strategi för att minska sjöfartens utsläpp

09 december 2022

Öka energieffektiven, skapa en infrastruktur för alternativa bränslen, reglera hårdare och ge större stöd till first movers. Det är vägen mot en fossilfri sjöfart enligt en ny strategi som Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping presenterade på ett webinar under fredagen.

- Vår ståndpunkt är att sjöfarten måste vara med och bidra till att lösa klimatkrisen. Sjöfarten är en självklar del av världens transport- och försörjningskedjor och om världen ska ställa om så krävs det också att sjöfarten gör det, sa Bo Cerup-Simonsen, VD på forskningscentret Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping, när han inledde webinariet på fredagsmorgonen.

Problemet är att sjöfarten inte bidrar, fortsatte Cerup-Simonsen och visade en graf som avslöjade att det i själva verket är tvärtom – sjöfartens utsläpp ökar.

- Fortsätter vi på inslagen väg så kommer vi inte att nå målet om 45 procents minskning av utsläppen jämfört med 2010 år 2030 och än mindre når vi net zero 2050. Därför måste vi jobba snabbare och i relation till parisavtalets 1,5 grads-mål.

Enligt strategirapporten Maritime Decabonization Strategy 2022  finns inga genvägar. Ingen kommer undan, alla måste göra sitt – företag, regeringar och individer – oavsett vad det kommer att kosta. Utmaningen beskrivs som enorm och komplex, men den är inte omöjlig om alla inom det maritima systemet går samman och agerar. Sjöfartsbranschen har redan, menar man, den viktigaste komponenten som krävs för en omställning – viljan att agera.

Så vad måste göras? Strategin pekar ut fyra nyckelområden som vägen till en fossilfri sjöfart.

1. Öka energieffektiviteten ombord
2. Skapa infrastrukturer för alternativa bränsle
3. Främja reglering, policyer och åtaganden som minskar utsläpp
4. Ökat stöd till first movers och snabba följare

­- Sjöfarten har haft fördelen att inte vara lika reglerad som andra industrier, men det får aldrig bli en ursäkt för att inte göra något. Jag ser 2023 som ett möjlighetens fönster för IMO att skärpa sitt nuvarande mål att klimatutsläppen ska minskas med 50 procent jämfört med 2008 fram till 2050. Det måste bli net zero 2050, sa Sara Åhlen Björk, chefsekonom på Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping.

BO Cerup-Simonssen poängterade också betydelsen av rederier och företag som går i bräschen för omställnigen.

- Vi ser hur några aktörer steppar upp och investerar i teknik som sätter fart på omställningen trots att det inte krävs av dem. Det är inte bara inspirerande för hela industrin, det visar också på att en väg framåt faktisk är möjlig. Även om dessa first movers än så länge bara sparar en marginell del av sjöfartens utsläpp så har de en enorm katalyserande effekt för att accelerera omställningen.

Läs strategin


Dela på