Skip to main content

Ny upplaga av läroboken Logistikrätt

21 april 2017

Läroboken Logistikrätt, skriven av Göran Stöth, lärare på Sjöfartshögskolan vid Linnéuniversitetet, har kommit i en ny uppdaterad upplaga.

Från förlaget Libers sida:

"Logistikrätt behandlar de rättsregler som omgärdar logistikuppdraget. Den beskriver reglerna kring avtal och köp samt riskövergång. Boken tar också upp vilka försäkringar som är av intresse och behandlar viktiga ansvarsfrågor kring logistiktjänster. Den andra upplagan (2017) av Logistikrätt är genomgående uppdaterad och tar även upp nyare rättsfall som rör logistikrätten. Den behandlar och jämför också standardavtalen NSAB 2000 och NSAB 2015.

Göran Stöth har en juristexamen och arbetar som lärare på Sjöfartshögskolan vid Linnéuniversitetet. Hans inriktning är logistikrätt och kommersiell affärsrätt, både svensk och internationell. Utöver arbetet på Linnéuniversitetet arbetar han som utbildare och konsult gentemot näringslivet.


Dela på