Skip to main content

Ny utlysning om den hållbara hamnen presenteras online i Lighthouse hamngrupp

13 juni 2023

Digitalisering, automatisering och energiomställning. Stärkt resiliens och säkerhet. Det finns många utmaningar att bita i för dagens hamnar. Som moderna transportnoder som förutom sjöfarten också omfattar flyg, järnväg och vägtransporter måste de framöver fungera i ett större systemperspektiv. Hur ska det se ut? I en ny utlysning söker Vinnova aktörer som vill bidra till lösningen. Den 19 juni presenteras utlysningen online i Lighthouse Fokusgrupp Hamnar.

Utlysningarna från Vinnova som rör sjöfart har tidigare lyst med sin frånvaro, men efter en omorganisering där bland annat området Hållbar mobilitet skapades kom man på andra tankar.

– Energimyndigheten har lagt ner sitt sjöfartsprogram och det är förstås bra om det finns en till aktör till förutom Trafikverket som verkar inom sjöfarten. Och då insåg vi snabbt att hamnen var en intressant plats för oss. Det handlar ju om mobilitet på alla områden – från vägtrafik till järnväg, flyg och sjöfart. Och alla trafikslagen och hamnen står ju i mångt och mycket inför samma utmaningar i hållbarhetsfrågan, säger Claes de Servers på Vinnova.

Vinnovas utlysning som öppnades den 7 juni erbjuder ”finansiering av förberedelseprojekt syftar till att förbereda fullskaliga projekt i form av systemdemonstratorer”. Konstellationer med minst tre svenska parter och minst två företag kan söka.

– De är ju många aktörer som behöver få hamnen att fungera tillsammans. Ingen råder själv över området utan alla är en länk i kedjan. Då passar konceptet med systemdemo bra. Det görs i två steg. Först blir det ett förberedelseprojekt med medfinansiering i upp till ett år och sedan görs ett urval där man kan gå vidare i ett större projekt som kan sträcker sig upp till tre år. Den utlysningen sker till hösten, säger Anna Karlsson på Vinnova.

På Lighthouse Fokusgrupp Hamnars möte på måndag 19 juni sker en utförlig presentation utlysningen.

– Vi är glada att få disponera 45 minuter av mötet. Där finns gott om hamnintressenter som redan har den tiden inbokad. Vi är naturligtvis angelägna om att få in lagom många och riktigt bra ansökningar, säger Anna Karlsson.

Att intresset är stort för utlysningen har Claes de Servers redan märkt av.

– Under gårdagen fick jag flera samtal, vilket faktiskt förvånar mig. Men samtidigt är det lite den känslan man haft, att det finns ett uppdämt behov eftersom det tidigare inte gjorts så mycket på området.

Finns något annat som kan spela in?
– Den nya besluten inom EU kan ha skakat om en del. Dels att sjöfarten kommer med i utsläppshandelsystemet och dels nya ambitiösa mål där hamnar inkluderas i vissa strategier. Dessutom har ju RISE försökt få upp intresset för hamnarna under några år. Det händer ju också mycket på landsidan kring el- och vätgasdrivna transporter som skapat mycket rubriker på sistone. Och det skruvas åt här där med nya lagkrav, till exempel kring landström. Kanske allt sammantaget påverkar, säger Anna Karlsson.

Vill du delta under presentationen online av utlysningen den 19 juni kl 13.00? Skicka ett mail till: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Till utlysningen


Dela på