Skip to main content

Nya förstudier på gång från Lighthouse

11 juni 2018

Lighthouse programkommitté har initierat två nya förstudier som ska genomföras under året. Den ena förstudien fokuserar på kompetensförsörjning i den maritima näringen medan den andra ska undersöka hur virtual reality (VR) kan användas i den maritima industrin.

En utmaning för en fortsatt tillväxt inom den maritima sektorn är bland annat kompetensförsörjningen. I förstudien, Kompetensförsörjning inom den maritima näringen, ska kompetensbehovet för sjöfarten och den marintekniska industrin kartläggas. Kompetensbehovet kan finnas på olika nivåer, det kan vara behov av högskole- eller gymnasieutbildad personal. I Norge har ett sådant arbete redan gjort och förstudien ska bland annat titta på hur den norska modellen kan överföras till den svenska maritima näringen.

Förstudien ska i slutändan identifiera möjliga förslag på hur kompetensförsörjning kan organiseras för att tillgodose olika kompetensbehov för den svenska maritima näringen. Ansvarig för förstudien är Christopher Anderberg på Chalmers.

VR för säkerhetens skull
Den andra förstudien, VR till sjöss, kommer att beskriva och undersöka möjligheter för att använda VR/AR-teknik i träningen av riskfyllda moment i den maritima domänen i syftet till att höja sjömännens säkerhet i avancerade maritima operationer och räddningsinsatser.

Inom sjöfart och andra havsbaserade industrier finns en uppsjö av utmaningar när det kommer till installationer, underhåll och högriskarbeten där träning i en virtuell värld skulle kunna bidra till en ökad förståelse för komplexa arbetsprocesser och -moment, effektivare arbetsmetoder och säkrare räddningsinsatser. Ansvarig för förstudien är Mikael Hägg, RISE Viktoria.


Dela på