Skip to main content

Nya segel kräver nya propellrar

02 mars 2021

Vindförhållanden varierar. Framtidens seglande fraktfartyg måste därför också i olika grad kunna köras för maskin, vilket kräver nya typer av propellrar. Designstrategier för dessa utvecklas just nu inom Trafikverkets program Hållbar sjöfart som Lighthouse driver.

I förra veckan presenterade Wallenius Wilhelmsen Orcelle Wind – en vinddriven bilfraktare som ska beställas redan nästa år för att vara i trafik 2025. Fartyget bygger på Oceanbird-konceptet som med stöd av Trafikverket utvecklats av Lighthousemedlemmarna Wallenius Marine, KTH och SSPA.

På SSPA är Sofia Werner en av flera forskare som arbetar med Oceanbird. Bland annat leder hon projektet SAILPROP - även seglande lastfartyg behöver en energieffektiv propeller.
– Oceanbirds fartyg kommer att vara nästan fullt seglande, men kommer fortfarande att behöva maskin de dagar det blåser för lite, när man ska in i hamn eller om man snabbt behöver manövrera bort från något, t. ex. dåligt väder eller ett grund.

Att utveckla en designstrategi för en propeller som ibland bara stöttar i olika grad och ibland levererar fullt är en utmaning.

– Den får ett stort driftspann. Frågan är om det ens går att designa en sådan perfekt propeller eller kommer vi att behöva göra avvägningar så att den inte levererar optimal verkningsgrad i alla kombinationer?

Inom projektet tittar man också på designstrategier för propellrar till så kallade vindassisterade fartyg – hos sådana stödjer vinden motorn och sparar 5-10 procent bränsleförbrukningen. Här får avdriftsvinkeln, alltså sidledes drift p.g.a vind och strömmar, en stor betydelse. När ett vindassisterat fartyg seglar har det under större delen av tiden en avdriftsvinkel som behöver motverkas av rodret och som påverkar skrovmotståndet och inströmningen till propellern.

– Vindassistans kan införas på både nya och befintliga fartyg. Men behöver man byta propellern om man inför det på ett existerande fartyg? Vad händer om man inte gör det? Det är en frågeställning vi undersöker.

Designmetodiken som utvecklats i projektet demonstreras i två olika testfall. Ett med Oceanbird-konceptet och ett med den fingerade testtankern KVLCC2 som utrustas så att det blir vindassisterat.
–  KVLCC2 är ett öppet testfall som används för mycket forskning. Det är bra, för då kanske vi som en bonus kan få andra forskare i världen att räkna på samma tal.

Vid årsskiftet ska projektet vara klart. Om det vill sig väl skulle alltså designstrategierna man får fram kunna användas för Orcelle Wind som ska beställas 2022.

– SAILPROP är knutet till forskningsprojektet Oceanbird, men inte till Orcelle Wind. För utvecklingen av det kommer man att vända sig till kommersiella leverantörer av propellrar.  Sen kan man ju alltid hoppas på att leverantörerna använder sig av våra resultat.

SAILPROP - även seglande lastfartyg behöver en energieffektiv propeller är ett innovationsprojekt som ingår i Trafikverkets FoI-program Hållbar sjöfart som drivs av Lighthouse. Syftet är att ta fram metodik som propellerleverantörer och fartygsdesigners kan använda.


Dela på