Skip to main content

Nytt verktyg sparar både miljö och pengar

25 Maj 2021

Vilken båtbottenfärg ska jag använda på mitt fartyg? Vilken är mest miljö- och kostnadseffektiv för de vatten vi seglar på? HullMASTER har svaren på frågorna. Det nya verktyget som utvecklats inom Trafikverkets branschprogram Hållbar sjöfart som Lighthouse driver är tänkt att fungera som beslutsstöd åt redare och myndigheter.

Inom sjöfarten är man väl medveten om vilken betydelse ett rent skrov har. Bara algpåväxt kan ge en ökad bränsleförbrukning på minst 10 procent. Det är förstås varken ekonomiskt- eller miljömässigt hållbart. Men hur gör man rent skroven på mest kostnads- och miljöeffektiva sätt? Idag målar de allra flesta med kemiskt verksamma antifoulingfärger. De bedöms ofta som de mest kostnadseffektiva, men kruxet med dem är att de läcker giftiga ämnen, framför allt koppar. De finns dock giftfria alternativ, till exempel silikonbaserade foul release-färger vilka skapar en ”glatt” yta som får påväxten att släppa vid höga farter. Nackdelen med sådana är bland annat att de är dyrare att applicera och kräver att man rengör skroven helt vid ommålning.

– Att de inte fått ett större genomslag tror jag också delvis har med tradition att göra. Det är enklast att göra som man alltid gjort, och när man tar in fartyg för underhåll så är fokus i regel inte på att måla om skrovet. Man vet inte hur skrovet ser ut och beslut måste ibland tas fort eftersom man bara ligger uppe några dagar. Det är till exempel i sådana fall vårt verktyg kan hjälpa till, säger Lena Granhag, forskare på Chalmers.

Hon talar om HullMASTER, ett verktyg som hon varit med och utvecklat tillsammans med kolleger från Chalmers, SSPA och Göteborgs universitet. Tanken är att det ska fungera som beslutstöd för både redare och miljöansvariga myndigheter för att nå optimala val av färgsystem samt typ och intervall av underhållsarbete. Här kan en win-win-situation skapas. Ett resultat man kommit fram till är att rederier som använder giftfria foul release-färger bespararbåde miljön och sina egna kostnader.

– Med hjälp av verktyget kan man räkna ut utsläppens effekter och de faktiska miljökostnaderna som olika typer av färger har. Det är förstås något som miljömyndigheter kan använda sig av när de fattar beslut kring regler, styrmedel och annat.

Genom att mata in parametrar som vilken typ av fartyg, storlek, bränsle, hastighet och vilken rutt man trafikerar mest så kan redare, genom verktyget, få råd om vilken typ av färg som är lämplig för deras fartyg och vad kostnaderna blir för den typ av underhåll och rengöring som dykare eller undervattensrobotar gör.

– HullMASTER innehåller också en graf som visar hur långt tid det tar innan en ommålning med en foul release-färg lönar sig ekonomiskt. Detta varierar men brukar brukar löna sig redan efter ett par år, säger Dinis Soares Reis de Oliveira, också forskare på Chalmers. 

De tester som hittills gjorts visar att Hullmasters prognoser har en 86 procentig tillförlitlighet. Resultaten har validerats med hjälp av inprogramerad data från flera RoRo-fartyg som trafikerat Östersjön och Nordsjön i sammanlagt 40 år. Verktyget är därför redo att användas på fartyg som framför allt trafikerar Östersjön.

– Salthalter påverkar ju till exempel läckaget av koppar från färgerna och vi behöver få in data från fartyg från andra geografiska områden för att kunna utöka till andra europeiska vatten. Det är nästa steg i vår forskning.

Den 27 maj presenterar Dinis Soares Reis de Oliveira HullMASTER på ett IMO-event (öppet för registrering) och i augusti gör han samma sak på Hull Performance & Insight Conference.

Rena skrov vinner i längden


Dela på
Senaste nytt