Skip to main content

Okäkad mat kan bli fartygsbränsle

19 april 2022

Idag blir drygt en tredjedel av allt matavfall i Västra Götaland biogas. Regionen har dock goda förutsättningar att utveckla sitt system för produktion. Enligt en ny förstudie skulle matavfall kunna ge biogas motsvarande 163 gigawattimmar per år.

Inom ramen för Sveriges miljömål finns etappmål om att minst 75 procent av matavfallet ska användas till biogas och växtnäring. I Västra Götaland skulle det motsvara 135 000 ton matavfall. Idag samlas ungefär 66 000 ton in, skriver Biogas Väst i ett pressmeddelande.
Om hela potentialen på cirka 180 000 ton matavfall tas till vara kan biogasproduktionen bli cirka 163 gigawattimmar – något som skulle behövas eftersom efterfrågan på biogas växer.

– Den tunga trafiken övergår mer och mer till biogas och även sjöfarten börjar nu göra anspråk på stora volymer. Intresset är också stort från industrin som alternativ till elektrifieringen, säger Helena Sandmer, samordnare för Klimatklivet på Länsstyrelsen.

Enligt förstudien som genomförts av Sweco på uppdrag av Länsstyrelsen och Biogas Väst har Västra Göta land goda förutsättningar att utveckla sitt regionala biogassystem med ökade samhällsekonomiska nyttor och en trygg energiproduktion. Men det kräver att insamlingen av matavfall ökar betydligt i länets kommuner samtidigt som kapaciteten till förbehandling och rötning av matavfall stärks.

En av förstudiens slutsater är att det krävs ”tydliga mål och tydlig politisk inriktning för en fortsatt utveckling av biogassystemet. Utöver detta behövs dialog och att tydliggöra de verktyg som finns för beslutsfattare samt andra aktörer.”

– Förstudien ger bra underlag för fortsatta dialoger med aktörer och beslutsfattare i länet. Vi kommer fortsätta driva arbetet för att öka produktionen och användningen av biogas i Västra Götaland, säger Bo Ramberg, processledare på Biogas Väst.

Till förstudien


Dela på