Skip to main content

Olja dödar fler

13 februari 2020

Oljan är inte bara ett stort klimathot – den dödar också fler människor än vad förnybara bränslen, naturgas och kärnkraft gör tillsammans. I veckan publicerades en sammanställning av forskning vid universitet i Oxford som visar att de mest klimatsmarta bränslena också är de säkraste.

Idag är klimat och växthusgaser på tapeten. Klart siktet då är inställt på att driva framtidens fartyg på sol, vind, biogas och andra förnybara bränslen. Naturgas, för att inte tala om olja, går då förstås bort. Men bränslen kan ha andra för- och nackdelar. Hur säkra är de till exempel? Artikeln ”What are the safest sources of energy?” i onlinetidskriften Our World in Data, som publiceras av forskare vid universitet i Oxford, tittar närmare på hur luftföroreningar och olyckor vid energiproduktion påverkar dödstal bland människor.

Föga förvånande tar kol och olja död på flest av oss. På en terawattimme, vilket ungefär motsvarar den energimängd som Sverige använder på ett dygn eller en normal stad i EU med 27 000 invånare gör på ett år, dör 25 människor i förtid på grund av energiproduktion med kol som källa medan 18 dör av olja. Bättre då med solpaneler. Statistiken klargör att det skulle ta 53 år innan någon i den lilla EU-staden faller ner från ett tak vid montering eller på något annat sätt dör av solpanelers elproduktion. Vindkraft liksom kärnkraft är nästan lika säkert – 29 respektive 14 år innan första dödsfallet.

Både ur klimat- och hälsoperspektiv är det alltså bäst att köra fartyg på sol och vind. Hur är det då med naturgas? Jo, med klimatet i åtanke är det något bättre än olja, men flera gånger bättre för vår direkta hälsa. I den lilla staden med 27 000 invånare skulle 3 personer om året dö i förtidom om elen producerades av naturgas.

Läs artikeln här


Dela på