Skip to main content

Passagerartrafiken fortsätter att öka

24 Maj 2023

Under 2022 ökade antalet passagerare i svenska hamnar med 52 procent och närmar sig nu nivåerna innan pandemin. Framför allt har utrikestrafiken ökat. Det visar ny statistik från Trafikanalys.

- För andra året i rad ökade passagerarantalet i svenska hamnar. Inrikestrafiken återhämtade sig från pandemin redan under 2021 medan utrikestrafiken hade ungefär hälften av normala flöden under samma år. Antal passagerare vid utrikestrafik till och från svenska hamnar ökade med 59 procent, till 21,7 miljoner under 2022. Det är 8 miljoner fler passagerare än under 2021, säger Björn Tano, statistiker på Trafikanalys.

Bland utrikesdestinationerna hade resandet till och från Finland den starkaste tillväxten och antalet passagerare steg från 3 miljoner till 6 miljoner – det är dock fortfarande cirka 30 procent under nivåerna 2019. Resandet till och från Danmark steg också med 3 miljoner passagerare, från 3 miljoner till 6 miljoner.

Bland godstransporterna, som inte drabbades lika hårt som passagerartrafiken av pandemin, märks inga större skillnader. Total godshantering uppgick, liksom 2021, till 168 miljoner ton 2022. Inrikes godshantering minskade med en miljon ton, till 22 miljoner ton medan utrikes godshantering ökade med en miljon ton, till 146 miljoner ton.

Störst lossad godsvikt i svenska hamnar ankommer liksom 2021 från norska hamnar, trots en minskning med 8 procent till 11,8 miljoner ton 2022. Störst procentuell minskning skedde föga överraskande av last från ryska hamnar, där godsvikten minskade med 74 procent. Störst lastad godsvikt från svenska hamnar till utländska hamnar avgår till Tyskland.

Den varugrupp som har störst totalvikten under ett år i svenska hamnar vid ankommande utrikes trafik är råolja. Den lossade godsvikten för råolja vid utrikes trafik ökade med 7 procent, till 18,8 miljoner ton under 2022. Totalt tyngsta varugruppen vid transporter från svenska hamnar till utländska hamnar är oidentifierbart gods på lastfordon (lastbilar och släpvagnar), den varugruppen utgjorde 17,1 miljoner ton.

Sveriges största godshamn är Göteborg som hanterar över hälften av allt containergods i ton och antal containrar, som fraktas med sjöfart till och från Sverige. Totalt hanterad godsmängd över kaj i Göteborgs hamnar uppgick till 40 miljoner ton 2022, det motsvarar 23 procent av den totala godsmängden i Sveriges hamnar. Av de 40 miljonerna hanterades 93 procent i utrikes trafik.

Till Trafikanalys statistik


Dela på