Skip to main content

Passagerartrafiken mer än halverades under 2020

24 Maj 2021

Medan godstrafiken knappt påverkades, minskade den svenska passagerartrafiken med 54 procent under pandemiåret 2020. Det visar ny statistik från Trafikanalys.

Passagerartrafiken drabbades hårt under 2020. Antal in- och utresta passagerare till och från svenska hamnar, exklusive besökande kryssningspassagerare, rasade från 30,5 miljoner 2019 till 14,0 miljoner passagerare.

– Liksom inom övriga transportsektorn ser vi inom sjöfarten att passagerartrafiken har drabbats hårt av reserestriktioner och stängda gränser under pandemin, säger Henrik Petterson, projektledare på Trafikanalys i ett pressmeddelande.

De flesta hamnarna och passagerarlinjerna påverkades, men i olika utsträckning. Stockholm tappade hela 77 procent av resandet och förlorade sin position som största passagerarhamn. Helsingborg som tappade 50 procent av resandet blev istället störst följt av Ystad. Trafiken till Gotland minskade inte lika drastiskt – 1,25 miljoner passagerare reste till och från Gotland, vilket är minskning med 32 procent jämfört med 2019.

När det gäller utrikes passagerartrafik drabbades främst resandet på linjerna till Finland som föll med 72 procent. Bättre gick det för resorna till och från Polen som föll med måttliga 22 procent. Polen blev därmed det tredje största landet för utrikesresor efter Finland och Danmark.

–  För godshanteringen i svenska hamnar ses ingen betydande påverkan på totalnivån för helåret 2020, även om det ser olika ut för olika typer av last, säger Henrik Petterson.

Summan av allt lastat och lossat gods i svenska hamnar, i havsgående sjötrafik, minskade med 1 procent mellan 2019 och 2020, till totalt 168 miljoner ton. Det är en mindre minskning än året innan.

Till Trafikanalys statistik


Dela på